Forskningsprojekt

Här visas pågående forskningsprojekt inom de olika forskningsmiljöerna vid Högskolan i Halmstad. Välj forskningsmiljö i menyn nedan för att förflytta dig till den delen av sidan.

Forskningsprojekt vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Forskningsområde: Delaktighet i ett föränderligt samhälle

Forskningsområde: Framtidens hälsa och vård

Forskningsområde: Hållbart deltagande i idrott och fysisk aktivitet

Forskningsområde: Hållbar uppväxt

Forskningsprojekt vid Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

Business Model Innovation

Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research

Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research

Sustainability, Innovation and Management in Building

Forskningsprojekt vid Inbyggda och intelligenta system (EIS)

Närbild på kvinna som står framför en röd bakgrund, siffror projiceras på hennes ansikte.

Forskningen vid Inbyggda och intelligenta system fokuserar mycket på relationen mellan människa och teknik.

uppdaterad

2019-10-10

Kontakt

Dela

Kontakt