Riksidrottsuniversitet

Högskolan i Halmstad är i samarbete med Malmö universitet ett Riksidrotts­universitet (RIU) och jobbar på många olika sätt med att främja elitidrott i både utbildning och forskning.

Elitidrottare och student på samma gång

Här kan du som idrottar på elitnivå kombinera din elitsatsning med högre studier där Högskolan underlättar din studietid genom flexibla och anpassade lösningar. Du kan även anpassa din studietakt för att få tiden att räcka till för din elitsatsning och lyckas med dubbla karriärer.

För att bli en elitidrottsstudent behöver du uppfylla kraven som ställs utifrån två definitioner. Riksidrottsförbundet (RF) har en strikt definition och Högskolan i Halmstad har en egen, öppnare definition. Du söker in till ditt program på samma villkor som övriga studenter. Om du uppfyller kraven och kommer in på ditt program skrivs ett avtal mellan dig som elitidrottande student och Högskolan där åtaganden och ansvar preciseras. Avtalet är nyckeln till att du ska kunna få stöd att kombinera elitidrott och studier.

Som elitidrottare kan du få stöd och flexibla lösningar under din studietid för att lyckas med dubbla karriärer.

En ung kvinna spelar bordtennis och har precis skjutit iväg en boll. Foto.

Michaela Karlsson, RIU-student och bordtennisspelare

Vad gör dig till en elitidrottsstudent?

Det finns två olika definitioner av att vara en elitidrottsstudent där Riksidrottsförbundet (RF) har en strikt definition och Högskolan en något öppnare.

Riksidrottsförbundets definition:

En RIU-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som idrottar i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.

Med ”potentiell” menas att en elitidrottsstudent inom:

  • individuell idrott a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, b) bedöms på sikt (2–5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå
  • lagbollidrott a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, b) spelar i högsta serien.

Med ”aktuell” menas att en elitidrottsstudent:

  • är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics)
  • via sitt specialförbund genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.

Högskolan i Halmstads definition:

Idrotten ska med fördel ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Elitidrottsstudent är den som är antagen till utbildning på Högskolan i Halmstad och idrottar i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att hen ska kunna kombinera sin idrott med studier på högskolenivå:

  • Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag eller bedöms ha potential att nå lägst motsvarande nivå
  • Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det finns inom den idrotten.

uppdaterad

2019-08-12

Kontakt

Dela

Kontakt