Vision, mål och strategier

Här kan du ta del av Högskolans övergripande vision och strategi samt vårt arbete med kvalitet, miljö och hållbar utveckling samt lika villkor.

uppdaterad

2019-04-08

Kontakt

Dela