Sök

Kurser för yrkesverksamma

Högskolans fristående kurser för yrkesverksamma möjliggör ett livslångt lärande som ger dig chans att växa och fylla på med kunskap under hela livet. Utbildningarna passar speciellt dig som är mitt i karriären och behöver fylla på med kunskap inom ett visst område. Kurserna ges med nedsatt studietakt och/eller på distans för att passa in i arbetslivet.

Visa filter

Ämnesområde:

Terminsstart:

Utbildningsform:

Ort:

Studietakt:

Nivå:

Dölj filter

Ni har inte valt något filter/sökord.

Höst 2022

Kurser

3D Experience, grundkurs

7,5 hp

Anmälan stängd

  • Introduktion till datorstödd konstruktion....

Affärsengelska I

7,5 hp

Anmälan stängd

Vill du bli bättre på engelska och på att använda dina språkkunskaper i affärssituationer? Då är den här kursen för dig.

Affärsengelska II

7,5 hp

Öppen för sen anmälan

Under kursen behandlas olika texttyper (formella som informella) såsom dagordningar, protokoll, rapporter, sammanfattningar...

AI för chefer

2,5 hp

Öppen för sen anmälan

Kursen ger en allmän kunskap på hög nivå om AI, maskininlärning och datavetenskap till chefer och ledare. Kursen ingår i...

Arbete i förvaltning

7,5 hp

Öppen för sen anmälan

Det här är en kurs för dig som vill arbeta som miljöinspektör eller med någon annan form av inspektioner eller tillsyn inom...

Arbetsvetenskap - förändringsarbete

7,5 hp

Anmälan stängd

Det här är en kurs för dig som vill leda förändring eller tycker att det är spännande med förändringsarbete och...

Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ

30 hp

Öppen för sen anmälan

För det första syftar kursen till att studenten ska tillägna sig en bred orientering i modeller och teorier kring...

Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande

15 hp

Öppen för sen anmälan

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda...

Bayesiansk statistik för maskininlärning

3 hp

Öppen för sen anmälan

Kursen är uppdelad i:...

Design, arkitektur och det svenska samhället 1880-2020

7,5 hp

Anmälan stängd

Är du nyfiken på design, arkitektur och det svenska samhället ur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv? Då ska du...

Sommar 2022

Kurser

Vår 2023

Kurser

Affärsengelska I

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Vill du bli bättre på engelska och på att använda dina språkkunskaper i affärssituationer? Då är den här kursen för dig.

Affärsengelska II

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Under kursen behandlas olika texttyper (formella som informella) såsom dagordningar, protokoll, rapporter, sammanfattningar...

Bioenergi

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om bioenergi. Du får en översikt över tillgång och användning av bioenergi...

Biogas

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

På den här kursen lär du dig grunderna inom produktion av biogas. Du får kunskap om rötningsprocessens steg och olika typer...

Business Intelligence

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om principer och metoder för business intelligens inom ramen för ett...

Examensarbete inom omvårdnad

15 hp

Inställd

På den här kursen fördjupar du dina kunskaper inom omvårdnad och centrala forskningsområden inom ämnet. Du lär dig också mer...

Fjärrvärme

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Är du nyfiken på fjärrvärme, som idag svarar för omkring hälften av uppvärmningen av bostäder och lokaler i Sverige? Då är...

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Är du intresserad av hur man planerar, startar och genomför strategiskt folkhälsoarbete? Då är den här kursen för dig.

Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser

7,5 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Den här kursen passar dig som har läst vår kurs om att planera och implementera hälsofrämjande insatser – eller som redan har...

Folkhälsovetenskap - introduktion

15 hp

Anmälan öppnar: 2022-09-15

Är du intresserad av att studera hur hälsa ser ut i olika befolkningsgrupper? På den här kursen får du en introduktion till...