Sök

Reduktion och ekologisk riskbedömning av läkemedel/narkotikaklassade substanser i vatten från några avloppsreningsverk i Halland

 Under våren 2018 påbörjades ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Halland, Högskolan i Halmstad och RISE för att undersöka om de drogepidemiologiska studier (WBE – Waste Water Based Epidemiology) som bedrivs i Halland för narkotikaspårning också kan användas för att närmare undersöka hur narkotikaklassade substanser avskiljs i avloppsreningsverk och om de utgör en ekologisk risk. Under tiden som detta projekt har pågått har RISE, på uppdrag av Region Halland, också analyserat läkemedelsrester på några av de prover som togs för narkotikaspårning.

Under tiden som detta projekt har pågått har RISE, på uppdrag av Region Halland, också analyserat läkemedelsrester på några av de prover som togs för narkotikaspårning.

Syftet med detta projekt är därför att

  1. Beräkna avskiljning i avloppsreningsverk av läkemedelsrester och narkotikaklassade substanser på vatten från avloppsreningsverk från 2017–2019 års undersökningar samt jämföra resultat med nationella och internationella studier. 
  2. Utföra ekologisk riskbedömning på läkemedelsrester och narkotikaklassade substanser för den akvatiska miljön på inkommande och utgående vatten från ARV från 2017–2019 års undersökningar samt jämföra resultat med andra nationella och internationella studier. 

Om projektet

Projektledare

Sylvia Waara Länk till annan webbplats., universitetslektor i miljövetenskap

Projektdeltagare från Högskolan i Halmstad

Per Magnus Ehde Länk till annan webbplats., forskningsingenjör i kemi

Samverkansparter

Länsstyrelsen i Halland
RISE
Region Halland

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt