Sök

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete

Syftet är att utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete under och efter professionsutbildningar. Professionsutbildningarna som är med i studien ges på lärosätena inom Vårdforskning i samverkan (ViS).

Om projektet

Sammanfattning

Ett hållbart arbetsliv är en utmaning inom så kallade kontaktyrken inom hälsa, vård och omsorg. Sjukfrånvaron har fördubblats sedan 2009 och många slutar sitt arbete inom de tre första yrkesåren. Hälsa i arbetslivet har intresse för människors förmågor och resurser till att må bra och uppleva balans mellan fritid och arbetsliv, ett salutogent perspektiv, och är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Hållbart arbetsliv utifrån ett salutogent perspektiv är exempelvis hälsofaktorer som autonomi, reflekterande förmåga, fördomsfrihet, begriplighet, harmoni, flexibilitet, ansvar, uppmuntran, samverkan och socialt klimat. Hälsa i arbetslivet grundläggs under grundutbildningen där varje lärosäte ansvarar för kvalitetsutvecklingen. För att ge underlag till att stärka kvaliteten avseende hälsofaktorer i utbildningar är syftet att under och efter medellång högre utbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete.

Projektet genomförs inom ramen för Vårdforskning i Samverkan (ViS) som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University. Samtliga studenter (totalt ca 2200 studenter) som år 2018 gick sin första termin på någon av professionsutbildningarna på ett lärosäte inom VIS tillfrågades om deltagande: Arbetsterapeut, Biomedicinsk analytiker, Fysioterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist samt Socionom. Studien är longitudinell där deltagarna besvarar en webbenkät med frågor om hälsa, personella resurser och hälsobeteenden vid tre tillfällen under utbildningstiden samt ett och tre år efter examen.

Övergripande syfte

Syftet med studien är att utifrån ett salutogent perspektiv att under och efter högre medellång vårdutbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart studie- och arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete.

Betydelse

Målsättning med projektet är att ge underlag för att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under utbildningen. Resultatet förväntas kunna bidra till att predicera möjliga salutogena faktorer under studietiden av betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv och kartlägga eventuell utveckling av salutogena faktorer och processer över tid. Vidare förväntas resultatet generar kunskaper som kan stimulera till implementering och utvecklandet av salutogena faktorer och processer under utbildningstiden som kan ha betydelse för ett framtida hållbart arbetsliv.

Projektperiod:

 • 2016–pågående

Anslagsgivare:

Partner/samverkan:

Projektdeltagare:

 • Ingrid Larsson, docent i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
 • Inger Ahlstrand, PhD, Jönköping University
 • Aimee Ekman, PhD, Jönköping University
 • Elenita Forsberg, PhD, Högskolan i Halmstad
 • Jenny Hallgren, PhD, Högskolan i Skövde
 • Lena Hedén, Docent i omvårdnad, Högskolan i Borås
 • Katja Laakso, PhD, Göteborgs universitet
 • Margareta Larsson, PhD, Högskolan i Skövde
 • Håkan Nunstedt, Docent, Högskolan i Väst
 • Lena Oxelmark, Docent i omvårdnad, Göteborgs universitet
 • Sandra Pennbrant, Professor, Högskolan i Väst
 • Annelie Sundler, Professor, Högskolan i Borås

Publicerade artiklar:

Lindmark, U., Ahlstrand, I., Ekman, A., Berg, L., Heden, L., Kallstrand, J., Larsson, M., Nunstedt, H., Oxelmark, L., Pennsbrant, S., Sundler, A., Larsson I. Impact within the Swedish framework for "Health Research in Collaboration. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life - protocol for a multicenter longitudinal study. BMC Public Health, 20(1), 233. doi:10.1186/s12889-020-8181-3 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-8181-3 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt