Forskningsprojekt inom CLKS

Inom CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, pågår forskningsprojekt inom flera olika områden. Några av dem listas här.

Pågående projekt

Ytterligare forskning inom CLKS

FIRe (Future Inclusive Rescue service)

Avslutade projekt

  • Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
  • Teoretiska perspektiv på examensarbete som litteraturstudie
  • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)
  • Framtidens lärande: Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

uppdaterad

2019-10-14

Kontakt

Dela