Sök

Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Forskningen vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) berör frågor som ramas in av digitalisering, lärande och social förändring. Lärande i det digitala samhället, ansvar och demokrati, europeisk gränspolitik, berättande, namn och identitet är exempel på teman som enskilda forskare och forskargrupper behandlar. Forskningen ställer kritiska frågor, utmanar invanda tankesätt, är nyfikenhetsdriven och har en potential att bidra till innovativa lösningar på samhällets utmaningar.

Forskningen är nära knuten till akademins utbildningsprogram och kurser, sker i samverkan med det omgivande samhället och använder DLC, Digitalt laborativt centrum, som resurs.

Forskningsfokus vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskningsprojekt

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskare vid akademin

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Doktorandmiljö

En kvinna och en man ser glada ut, tittar in i en skärm på stativ som vi inte ser skärmen på.

Publikationer

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

HUMINFRA

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

DLC, Digitalt laborativt centrum

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Tankesmedjan Ideas

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskningsnyheter

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Mer information

Forskningsledare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle är Claes Malmberg.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Kontakt: Claes Malmberg

Forskningsstrategi 2030

Digitalisering, lärande och social förändring – forskningsstrategi 2030 för Akademin för lärande, humaniora och samhälle Pdf, 792.3 kB.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt