Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personalansvarsnämnden

Vid Högskolan finns en personalansvarsnämnd (PAN) inrättad av högskolestyrelsen. Nämnden ska bestå av ordförande (rektor), två personalföreträdare (utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen) samt ytterligare högst tre ledamöter som högskolestyrelsen utser. (Högskoleförordningen 2 kap 15 §).

Personalansvarsnämndens uppgift är, enligt 25 § myndighetsförordningen, att pröva frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Nämnden består av följande ledamöter förutom rektor:

  • Brita Lundh, chef för Avdelningen för utbildningsstöd
  • Magnus Clarin, akademichef för Akademin för informationsteknologi
  • Anna Cregård, akademichef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Sidan uppdaterad 2017-12-18