Söka och hitta

Genom biblioteket har du tillgång till många databaser och söktjänster. På denna sida hittar du information om söktjänster för att hitta böcker, tidskrifter, artiklar, databaser och annan typ av vetenskaplig information. Bibliotekets personal hjälper till om du vill veta mer.

Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Högskolan i Halmstad hittar du i publikationsdatabasen DiVA.

Förslag på lämpliga resurser för olika ämnesområden och tips för att söka, värdera och använda information effektivt finns i våra guider.

Databaser och söktjänster

OneSearch

I OneSearch är det mesta som ingår i bibliotekets samlingar, både tryckta och elektroniska resurser, sökbart och åtkomligt på ett och samma ställe. Vanligtvis görs din sökning i det material som är direkt tillgängligt, men du kan även välja att bredda din sökning till material som biblioteket inte har tillgång till i tryckt eller elektronisk form. Sådant material kan istället beställas.

När du ska göra en mer uttömmande sökning i ett ämne, när du inte vill begränsa din sökning till bibliotekets material eller när du vill söka efter en viss typ av material är det ofta bättre att använda mer specialiserade söktjänster. Mer information hittar du i vår databasförteckning.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt