Prorektor

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Prorektor Pernilla Nilsson

Prorektor är ställföreträdare för rektor. Professor Pernilla Nilsson är prorektor sedan 2018 och har särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad.

Prorektorsuppdraget innebär att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet, och även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik, och har under lång tid drivit frågor som rör kvalitetsutveckling och högskolepedagogik vid lärosätet, bland annat i sin tidigare roll som vicerektor. Hon har också en rad expertuppdrag, bland annat i den statliga skolforskningsnämnden och i Skolverkets insynsråd.

Prorektorsuppdraget är treårigt, med möjlighet till förlängning.

uppdaterad

Kontakt

Dela