Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för Högskolans verksamhet.

Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Adjungerade prorektor och högskoledirektör har närvaro- och yttranderätt och adjungerad kommunikationschef har närvarorätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Stephen Hwang, rektor
 • Erik Blomberg
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Jesper Falkheimer
 • Aida Hadzialic
 • Monica Karlsson, vice ordförande
 • Amelie von Zweigbergk

Lärarledamöter

 • Svante Andersson
 • Kalle Jonasson
 • Maria Åkesson

Fackliga representanter

 • Olov Andreasson, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Studentledamöter

 • Sandra Berg
 • Timmie Hansson
 • Johanna Sjögren Eliasson, kårordförande

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Pernilla Nilsson, prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt