Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter

 • Marielle Bock, studentrepresentant
 • Hannah Carnefjord, studentrepresentant
 • Verónica Gaspes, ordförande
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Claes Malmberg, lärarrepresentant
 • Maria Nyholm, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Ingela Skärsäter, vice ordförande
 • Ebba Sundin, lärarrepresentant
 • Jessica Svensson, studentrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant
 • Süleyman Savas, studentrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

Sammanträdestider

Våren 2019:

 • 7 februari, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 7 mars, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 11 april, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 16 maj, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 13 juni, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 12 juni

Hösten 2019:

 • 12 september, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 11 juni
 • 10 oktober, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 7 november, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 5 december, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Forskarutbildningsutskottet

Forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad.

Sammanträdestider

Våren 2019:

 • 31 januari, kl. 13.00–16.00
 • 28 februari, kl. 13.00–16.00
 • 4 april, kl. 13.00–16.00
 • 6 maj, kl. 9.00–12.00
 • 3 juni, kl. 13.00–16.00

Hösten 2019:

 • 29 augusti, kl. 13.00–16.00
 • 26 september, kl. 13.00–16.00
 • 24 oktober, kl. 13.00–16.00
 • 28 november, kl. 13.00–16.00

Ledamöter

 • Mikael Ahlborg (studentrepr.)
 • Håkan Pettersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Jeaneth Johansson
 • Magnus Jonsson (vice ordf.)
 • Staffan Karlsson
 • Pablo Del Moral (studentrepr.)
 • Ingela Skärsäter (ordförande)
 • Henrika Jormfeldt

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se.

uppdaterad

2019-06-05

Kontakt

Dela

Kontakt