Kompetensutveckling

Vill du eller din organisation utvecklas? Gör det med oss på Högskolan! Vi erbjuder kurser för yrkesverksamma inom flera olika ämnesområden. Vissa är öppna eller specialdesignade kurser, andra finns i Högskolans ordinarie kursutbud. Välj ett område, eller kombinera flera i någon av våra kurser.

Utbildning för yrkesverksamma

Informationsteknologi

Koncept för digital teknologi – ettor och nollor i en virtuell stadsmiljö. Illustration.

Entreprenörskap och företagsledning

Kvinna och man i skyddsväst och hjälm tittar på en bärbar dator, står i en fabriksmiljö. Foto.

Produktionsteknik och innovation

Koncept för digital teknologi – ettor och nollor i en virtuell stadsmiljö. Illustration.

Skola och utbildning

Leende kvinna står med armarna i kors, ett grupp människor sitter runt ett bord och arbetar i bakgrunden. Foto.

Hälsa och välfärd

Två kvinnor i vårdkläder står framför en datorskärm i kontorsmiljö, den ena kvinnan pekar på skärmen. Foto.

Kompa Halland

En grupp människor står och pratar. Foto.

Offentlig förvaltning

Kvinna och man i skyddsväst och hjälm tittar på en bärbar dator, står i en fabriksmiljö. Foto.

Kurser för yrkesverksamma i Högskolans ordinarie kursutbud

I Högskolans kursutbud finns en lång rad kurser i många olika ämnen som vänder sig till dig som redan är yrkesverksam men önskar fortbilda dig. De är upplagda för att du ska kunna studera flexibelt och bygger på att du har en grundexamen och en yrkeserfarenhet som bas. I kurserna sker all eller nästan all undervisning på distans i form av eget arbete, med ett fåtal träffar på campus i Halmstad och en långsammare studietakt.

Kurser för yrkesverksamma

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas för en arbetsgivare eller organisation. Det kan handla om en personalutbildning för anställda i företag, offentlig sektor eller andra organisationer. En uppdragsutbildning kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl eller inom ramen för internationellt bistånd. Uppdragsutbildningar anordnas mot en avgift.

Omfattningen av en uppdragsutbildning kan vara allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet och det är organisationen som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan högskolepoäng.

Vad är en uppdragsutbildning i praktiken?

Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Utbildningen förläggs till tid och plats som passar dig och din organisation, men anpassning sker även i fråga om innehåll och undervisningsform. Exempel på detta är stöd av modern informationsteknik och pedagogik som är anpassad för distansutbildning.

Kontakt

Uppdragsutbildningen på Högskolan i Halmstad hanteras av Högskolans akademier och av HH Innovation AB.

Akademin för informationsteknologi

Stella Erlandsson
E-post: stella.erlandsson@hh.se
Telefon: 035-16 73 89

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Charlotte Berglund
E-post: charlotte.berglund@hh.se
Telefon: 035-16 77 71

Akademin för hälsa och välfärd

Gerry Andersson
E-post: gerry.andersson@hh.se
Telefon: 070-636 77 34

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Martin Bergman
E-post: martin.bergman@hh.se
Telefon: 035-16 72 66

HH Innovation AB

Staffan Enting
E-post: staffan.enting@hh.se
Telefon: 072-977 37 80

HH Innovation AB Länk till annan webbplats.

Kvalitetssäkring

Alla kurser kvalitetsgranskas på samma sätt som Högskolans övriga kurser och program, ett exempel på detta är att våra akademiråd fastställer kursplanerna. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.

uppdaterad

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt