Sammanträdestider FUN och FUU

Här hittar du aktuella sammanträdestider för forsknings- och utbildningsnämnden samt forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Hösten 2020:

 • 16 september, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 8 oktober, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 12 november, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 11 december, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00 (internat 10 december)

Våren 2021:

 • 11 februari, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 11 mars, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 15 april, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00 (internat 14 april)
 • 6 maj, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 3 juni, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Hösten 2020:

 • 3 september, kl. 13.00–16.00
 • 28 september, kl. 13.00–16.00
 • 5 november, kl. 13.00–16.00
 • 2 december, kl. 13.00–16.00

Våren 2021:

 • 26 januari, kl. 12.45–15.45
 • 17 februari, kl. 9.00–12.00
 • 23 mars, kl. 12.45–15.45
 • 20 april, kl. 12.45–15.45
 • 18 maj, kl. 12.45–15.45
 • 15 juni, kl. 12.45–15.45 (extra sammanträde vid behov)

uppdaterad

2020-11-20

Kontakt

Dela

Kontakt