Sammanträdestider FUN och FUU

Här hittar du aktuella sammanträdestider för forsknings- och utbildningsnämnden samt forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Våren 2020:

 • 6 februari, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 5 mars, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 2 april, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 1 april
 • 14 maj, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 9 juni, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Hösten 2020:

 • 16 september, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 8 oktober, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 12 november, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00, workshop 11 november
 • 10 december, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Våren 2020:

 • 30 januari, kl. 13.00–16.00
 • 24 februari, kl. 13.00–16.00
 • 26 mars, kl. 13.00–16.00
 • 28 april, kl. 13.00–16.00
 • 2 juni, kl. 13.00–16.00

Hösten 2020:

 • 3 september, kl. 13.00–16.00
 • 28 september, kl. 13.00–16.00
 • 5 november, kl. 13.00–16.00
 • 2 december, kl. 13.00–16.00

uppdaterad

2020-04-14

Kontakt

Dela

Kontakt