Sammanträdestider FUN och FUU

Här hittar du aktuella sammanträdestider för forsknings- och utbildningsnämnden samt forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Hösten 2019:

 • 12 september, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 11 september
 • 10 oktober, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 7 november, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 5 december, kl 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Våren 2020:

 • 6 februari, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 5 mars, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 2 april, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 1 april
 • 14 maj, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 9 juni, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Hösten 2019:

 • 29 augusti, kl. 13.00–16.00
 • 26 september, kl. 13.00–16.00
 • 24 oktober, kl. 13.00–16.00
 • 28 november, kl. 13.00–16.00

Våren 2020:

 • 30 januari, kl. 13.00–16.00
 • 24 februari, kl. 13.00–16.00
 • 26 mars, kl. 13.00–16.00
 • 28 april, kl. 13.00–16.00
 • 2 juni, kl. 13.00–16.00

uppdaterad

2019-11-04

Kontakt

Dela

Kontakt