Sammanträdestider FUN och FUU

Här hittar du aktuella sammanträdestider för forsknings- och utbildningsnämnden samt forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Våren 2021:

 • 4 februari, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 11 mars, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 15 april, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00 (internat 14 april)
 • 6 maj, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 3 juni, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Hösten 2021:

 • 2 september, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 7 oktober, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 11 november, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
 • 14 december, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Våren 2021:

 • 26 januari, kl. 12.45–15.45
 • 17 februari, kl. 9.00–12.00
 • 23 mars, kl. 12.45–15.45
 • 20 april, kl. 12.45–15.45
 • 18 maj, kl. 12.45–15.45
 • 15 juni, kl. 12.45–15.45 (extra sammanträde vid behov)

Hösten 2021:

 • 9 september, kl. 9.00–12.00
 • 30 september, kl. 9.00–12.00
 • 28 oktober, kl. 9.00–12.00
 • 9 december, kl. 9.00–12.00

uppdaterad

2021-03-30

Kontakt

Dela

Kontakt