Sammanträdestider FUN och FUU

Här hittar du aktuella sammanträdestider för forsknings- och utbildningsnämnden samt forskarutbildningsutskottet.

Sammanträdestider forsknings- och utbildningsnämnden

Våren 2020:

  • 6 februari, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
  • 5 mars, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
  • 2 april, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00, internat 1 april
  • 14 maj, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00
  • 9 juni, kl. 9.00–12.00 och 13.00–15.00

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Våren 2020:

  • 30 januari, kl. 13.00–16.00
  • 24 februari, kl. 13.00–16.00
  • 26 mars, kl. 13.00–16.00
  • 28 april, kl. 13.00–16.00
  • 2 juni, kl. 13.00–16.00

uppdaterad

2020-02-07

Kontakt

Dela

Kontakt