Bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen HHIAB, HH Innovation och HUER. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Catarina Coquand, ordförande
 • Anders Nelson, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Ola Erlandsson, sekreterare
 • Alessandra Padilha, bolagsförvaltare
 • Josefine Henriksson, vd

Högskolan i Halmstads investeringsaktiebolag (HHIAB)

HHIAB bildades 2008 tillsammans med Länsförsäkringar Halland. Bolaget ska stärka möjligheterna till tidig finansiering i unga innovationsdrivna företag, sprungna bland annat ur idéer från Högskolans studenter, forskare eller personal. HHUAB är majoritetsägare i bolaget.

Styrelse – HHIAB

 • Christian Bille, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Johan Hörberg, ledamot
 • Lars-Göran Persson, vd

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive.

Styrelse – HH Innovation

 • Magnus Clarin, ordförande
 • Anders Nelson, ledamot
 • Catarina Coquand, ledamot
 • Josefine Henriksson, vd
 • Alessandra Padilha, bolagsförvaltare
 • Ola Erlandsson, sekreterare

Mer information om HH Innovationlänk till annan webbplats

Halmstad University Executive Education and Research AB (HUER)

HUER bildades i oktober 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB. Bolaget ska hantera uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Styrelse – HUER

 • Anna Cregård, ordförande
 • Anders Nelson, ledamot
 • Pernilla Nilsson, ledamot
 • Alessandra Padilha, sekreterare

uppdaterad

2019-10-30

Kontakt

Dela