Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för Högskolans verksamhet. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Adjungerade prorektor och högskoledirektör har närvaro- och yttranderätt och adjungerad kommunikationschef har närvarorätt.

Ledamöter i styrelsen för Högskolan i Halmstad

Harald Castler, ordförande

Stephen Hwang, rektor

Mats Dörring

Staffan Edén

Lena Eriksson

Jesper Falkheimer

Monica Karlsson

Ewa Ställdal

Amelie von Zweigbergk

Lärarledamöter

Svante Andersson

Jan Karlsson

Maria Åkesson

Fackliga representanter

Olov Andreasson, Saco-S

Camilla Soto, TCO/OFR

Studentledamöter

Marielle Bock, kårordförande

Emma Flodin

Josefine Rebinder-Lindström

Sekreterare i högskolestyrelsen

Ann Larsson

Adjungerade

Pernilla Nilsson, prorektor

Catarina Coquand, högskoledirektör

Selma Sedelius, kommunikationschef

Högskolestyrelsens mötesdatum:

2019-02-18

2019-04-05

2019-06-17

2019-09-05–06

2019-12-06

Sidan uppdaterad 2019-01-07