Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Om CLKS

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde och bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar.

CLKS jobbar med flera inriktningar:

 • Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning.
 • Studier av pedagogiska interventioner.
 • Ämnesdidaktik och didaktik.
 • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning.
 • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
 • Forskning om digitala teknologier i utbildning.

Forskningen är tvärdisciplinär med en mångfald av metoder. Det finns även ytterligare forskning inom miljön som inte faller direkt under utbildningsvetenskap.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Marie-Helene Zimmerman Nilsson.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Personal vid CLKSöppnas i nytt fönster

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

Forskning knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

Forskningsprojekt inom CLKS

Inom CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, pågår forskningsprojekt inom flera olika områden. Några av dem listas här.

Pågående projekt

Ytterligare forskning inom CLKS

FIRe (Future Inclusive Rescue service)

Avslutade projekt

 • Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
 • Teoretiska perspektiv på examensarbete som litteraturstudie
 • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)
 • Framtidens lärande: Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel i tidskrift
 • Björkén-Nyberg, Cecilia (2020).
  Hearing, Seeing, Experiencing : Perspective Taking and Emotional Engagement through the Vocalisation of Jane Eyre, Heart of Darkness and Things fall apart. International Journal of Language Studies, 14 (1). (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Göran; Nilsson, Pernilla (2019).
  A Web-Based Guiding Framework for Student Teachers' Self-Reflective Practice. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 14 (3), s. 39 - 54.

  Se post i DiVA DOI: 10.4018/IJWLTT.2019070104

 • Nilsson, Pernilla; Karlsson, Göran (2019).
  Capturing student teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) using CoRes and digital technology. International Journal of Science Education, 41 (4), s. 419 - 447.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/09500693.2018.1551642

 • Stahre Wästberg, Beata; Eriksson, Thommy; Karlsson, Göran; Sunnerstam, Maria; Axelsson, Michael; Billger, Monica (2019).
  Design considerations for virtual laboratories : A comparative study of two virtual laboratories for learning about gas solubility and colour appearance. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 24 (3), s. 2059 - 2080.

  Se post i DiVA DOI: 10.1007/s10639-018-09857-0

 • Abrahamsson, Cristian; Malmberg, Claes; Pendrill, Ann-Marie (2019).
  En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 15 (2), s. 128 - 144.

  Se post i DiVA DOI: 10.5617/nordina.5614

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Aldrin, Emilia (2019).
  Användarnamn : att namnge sig själv. Sånt vi bara gör. Carlsson Bokförlag, Stockholm. S. 148 - 150.

  Se post i DiVA

 • Konferensbidrag
 • Widing, Lizette; Nilsson, Pernilla; Granklint Enochson, Pernilla (2019).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation. European science education research association (ESERA'19), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.

  Se post i DiVA

 • Hildebrand, Kristina (2019).
  Characters of Colour in the Whedonverse. Dublin 2019 – An Irish Worldcon, Dublin, Ireland, August 15-19, 2019.

  Se post i DiVA

 • Thorell, Kristina (2019).
  Digital techniques for participatory city planning processes. Innovation Conference 2019, 19 september, 2019, Halmstad University, Halmstad, Sverige.

  Se post i DiVA

 • Thorell, Kristina (2019).
  Digital Techniques for Participatory Planning Processes. Digital Humanities at Oxford Summer School (DHOxSS) at Oxford Summer School, Oxford, United Kingdom, July 22-26, 2019.

  Se post i DiVA

uppdaterad

2019-10-14

Kontakt

Dela

Kontakt