Sök

Utvecklingsingenjörsprogrammet

180 hp

Som utvecklingsingenjör kommer du att utforma och utveckla morgondagens hållbara företag, affärer, produkter och tjänster. Utvecklingsingenjörsprogrammet ger dig en bred bas med en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och hållbarhet. Du får kompetens inom entreprenörskap såväl som produkt- och innovationsutveckling. Kanske bygger du upp ett eget företag baserat på ditt examensarbete? Utbildningen har ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

”Jag får använda min egen kreativitet och tillämpa det jag har läst i böcker i verkligheten. Jag får kombinera tekniken med business-tänk och det tycker jag är fascinerande.”

Samuel Nsonga Jr, student på Utvecklings­ingenjörs­programmet, 180 hp

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22.

År 1

 • Produktutveckling och design – introduktion, 7,5 hp
 • CAD och ingenjörsmetodik, 7,5 hp
 • Tillämpad matematik I, 7,5 hp
 • Tillämpad matematik II, 7,5 hp
 • Tillämpad matematik III, 7,5 hp
 • Mekanik och hållfasthetslära, 7,5 hp
 • Tillämpad fysik, 7,5 hp
 • Materiallära och maskinelement I, 7,5 hp

År 2

 • Hållbar produktutveckling och projektledning, 15 hp
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp
 • Datorteknik, 7,5 hp
 • Affärsutveckling, 15 hp
 • Industriell marknadsföring, 7,5 hp
 • Elektroteknik, 7,5 hp

År 3

 • Immaterial- och avtalsrätt, 7 hp
 • Produktion och produktionsorganisation, 7,5 hp
 • Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning inklusive vetenskaplig metod, 22,5 hp
 • Valfria kurser, 15 hp

Valbara kurser:

 • Två kurser á 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp.

Arbetsliv

Utvecklingsingenjörsprogrammets styrka är den breda kompetens och handlingskraft som utbildningen förmedlar. Det gör dig väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och leder arbetsprocesser inom industrin. I ämnet projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s D-certifikat för projektledare.

Du kommer att kunna arbeta inom till exempel produktutveckling, projektledning, industriell marknadsföring och försäljning, affärsutveckling, produktionsutveckling och logistiksystem. En annan möjlig yrkesroll är managementkonsult. En del studenter startar företag direkt efter examen, baserat på sitt examensarbete.

Studera utomlands

Var tredje student hos oss väljer att läsa utomlands eller göra sitt examensarbete utomlands under vårterminen i årskurs 2. Ibland reser studenter till ett utvecklingsland med hjälp av Minor Field Studies-stipendier (MFS).

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, till exempel i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

Möt våra studenter och alumner

Programmet i media

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10032

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela