Utbildning inom informationsteknologi för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser inom till exempel AI, cybersäkerhet och tjänstedesign för yrkesverksamma.

Kurser

Kurspaketet RELIFE

Kurspaketet RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter) består av de fem kurserna som listas nedan. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Cybersäkerhet – utmaningar med distribuerade arbetsplatser, 7,5 hp

Lärarledd Machine Learning, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Tillämpad datautvinning och datavetenskap, 5 hp

Tillämpad Deep Learning med Tensorflow, 5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Övriga kurser

AI för chefer, 2,5 hp

Business Intelligence, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Människocentrerad maskininlärning – poddbaserad kurs

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Elektricitet strömmar genom en hjärna med ett mönsterkort i bakgrunden. Illustration.

Kurspaketet DIGIBUS

Det finns ytterligare ett kurspaket för yrkesverksamma som heter DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld). DIGIBUS är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande och riktar sig till chefer och entreprenörer.

Kurspaketet DIGIBUS

uppdaterad

2020-10-16

Kontakt

Dela