Sök

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Utbildningsprogrammet MAISTR riktar sig till yrkesverksamma för en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), människocentrerad design och innovation management.

Om programmet

Alla kurser inom MAISTR ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Som deltagare kan du välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Varje kurs ingår i ett av tre spår inom MAISTR: maskininlärning, människocentrerad design samt innovation management.

MAISTR

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam. Programmet kommer att omfatta totalt 26 kurser där varje kurs är 3, 4 eller 5 högskolepoäng. De första kurserna ges våren 2022 och övriga kurserna utvecklas efterhand. Du kan välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom AI, människocentrerad design och innovation management.

Skapat i samarbete mellan akademi och industri

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Blekinge Tekniska Högskola och RISE är kända för framstående AI-forskning i samarbete med industrin, samt för utbildning inom AI, design och innovation. Mot denna bakgrund beslutade lärosätena att tillsammans utveckla utbildningsprogrammet MAISTR. Programmet består av 26 kurser på avancerad nivå inom områdena AI, design och innovation. Kurserna är anpassade för yrkesverksamma. MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen stöttas av och utvecklas tillsammans med ett tiotal svenska industripartners.

Alla kurser inom MAISTR listas här på Högskolan i Halmstads webbplats. Ansökan görs via antagning.se via en länk på respektiva kurssida. MAISTR och programmets kurser beskrivs även på en separat webbplats: www.maistr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursspår: maskininlärning

Hösten 2022

Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar, 4 hp

Kursen ger en allmän introduktion till informationsdriven vård, utmaningar, tillämpningar och möjligheter.

Läs mer om kursen Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar

Bayesiansk statistik för maskininlärning, 3 hp

I den här kursen lär sig studenten om grundläggande Bayesianska begrepp och Bayesianska djupa neurala nätverk.

Läs mer om kursen Bayesiansk statistik för maskininlärning

Tillämpad Deep Learning med PyTorch, 5 hp

I den här kursen lär sig studenten om analys, design och programmering av Deep Learning-algoritmer.

Läs mer om kursen Tillämpad Deep Learning med PyTorch

Kursspår: människocentrerad design

Hösten 2022

Kritisk design och praktisk etik för AI, 3 hp

Kursen berör olika perspektiv på AI, samt dess reella och potentiella effekter på organisationer och samhället.

Läs mer om kursen Kritisk design och praktisk etik för AI

Design för förstärkta verkligheter, 3 hp

Kursen introducerar och utforskar utformningen av utökade verkligheter utifrån olika perspektiv inom XR (extended reality).

Läs mer om kursen Design för förstärkta verkligheter

Kursspår: innovation management

AI och affärsutveckling, 4 hp

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras.

Läs mer om kursen AI och affärsutveckling

Institutioner och dataanvändning, 5 hp

Kursen introducerar institutionella, industriella och organisatoriska faktorer som är relevanta för AI-dataåtkomst och -koordinering.

Läs mer om kursen Institutioner och dataanvändning

Kontakta MAISTR

En deltagares röst

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon gick utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner, projektledare för MAISTR

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt