Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Utbildningsprogrammet MAISTR riktar sig till yrkesverksamma för en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), och affärs- och tjänstedesign baserad på AI.

Om programmet

MAISTR

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattar kurser motsvarande 120 högskolepoäng. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom både AI och tjänstedesign. Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign. Det gör att inte bara teknikbolag utan även designbyråer och offentlig sektor berörs av detta område.

Programmet bygger på tidigare erfarenheter med att utveckla en webbaserad Data Mining-kurs för yrkesversamma inom industrin. Varje kurs utgör ca 80 timmars deltidsstudier och följer ett distansbaserat format. Det detaljerade innehållet för kurserna kommer att utvecklas i samarbete med de deltagande organisationerna och företrädarna för företagen genom flera workshoppar.

MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen drivs av Högskolan i Halmstad i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde och RISE SICS och stöttas av Volvo Cars, AB Volvo, Autoliv, ZenseAct, Stena Line, Easyserv, Fysiotest, Hotswap, Jayway, Digital Reliance, InUse, RISE Viktoria och Nibe.

MAISTR-kurser

Alla kurser inom MAISTR ges på distans och undervisningsspråket är engelska.

Datadriven sjukvård, 4 hp

Kursen behandlar koncept och metoder för att adressera sjukvårdsproblem med hjälp av datadrivna metoder.

Läs mer om Datadriven sjukvård

Design av användarupplevelser för AI, 3 hp

Kursen introducerar de strukturella, agentiva och utvärderande aspekterna av artificiell intelligens och vilka konsekvenser de får för design av användarupplevelser.

Läs mer om Design av användarupplevelser för AI

Introduktion till människocentrerad AI, 5 hp

En introduktion till hur Al-tekniker kan användas för att designa tjänster där människan och hennes behov står i centrum.

Läs mer om Introduktion till människocentrerad AI

Maskininlärning, 5 hp

Kursen tar upp maskininlärningstekniker för regression och klassificering, samt bästa praxis och erfarenhet gällande att implementera maskininlärning på realistiska data.

Läs mer om Maskininlärning

Tjänstedesign baserad på dataanalys, 3 hp

Kursen undersöker den underliggande digitala teknologi som digitala tjänster är beroende av.

Läs mer om Tjänstedesign baserad på dataanalys

Kontakt

En deltagares röst

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon gick utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner, projektledare för MAISTR

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt