Sök

ULF – utbildning, lärande, forskning

ULF – utbildning, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

Har du en idé till ett projekt? Här ser du exempel på information att skicka med till oss

Grundläggande information om verksamheten där praktiknära forskningsprojekt skulle kunna genomföras

  • Namn på verksamheten och ort
  • Presentera verksamhet helt kort med några meningar. (Rikta texten till en person som inte vet något om er.)

Ert förslag eller er idé

ULF-projekt ska bygga på frågeställningar som har formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet

Beskriv ert förslag eller idé, ta gärna stöd av frågorna nedan:

  • Vad skulle ni vilja starta ett samarbete omkring? Resonera gärna kort runt ert intresseområde.
  • Varför vill ni undersöka just detta område?
  • Vilka frågor har ni ställt er själva kring området?
  • Har ni genomfört undersökningar tidigare som kan användas?
  • Har ni idéer om hur resultat som kommer fram skulle kunna användas i framöver?

Kontaktinformation

  • Namn, titel, e-post och telefon.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt