Professionell idrottskarriär och arbetsliv

180 hp

Du som är elitsatsande idrottare eller har ambitionen att verka inom idrott, behöver både ha möjlighet att träna och ha kunskaper om hur människor får ut det mesta av sin potential. Professionell idrottskarriär och arbetsliv förbereder dig för ett framtida yrkesliv samtidigt som du kan satsa helhjärtat på att lyckas med din nuvarande idrottskarriär.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Under utbildningen kan du träna i närområdet – Högskolan i Halmstad har moderna träningslokaler på sitt campus. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb som är utvecklat för att underlätta kreativt och innovativt lärande. Hälsolabbet har attraktiva studiemiljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet. Du som är aktiv inom golf eller bordtennis har också tillgång till de elitmiljöer som förbunden har upprättat i Halmstad tillsammans med Högskolan och Halmstads kommun.

Vi vill att du ska ha goda möjligheter att träna, tävla, eller coacha vid sidan av studierna. Därför har vi valt att lägga tre års studier över en fyraårsperiod. Vi skapar ett ännu mer flexibelt upplägg genom att spela in alla föreläsningar, så att du kan välja när du vill lyssna på en föreläsning.

Under utbildningen läser du tillsammans med aktiva och ledare från olika idrotter. Det skapar en unik lärmiljö där du utbyter värdefulla akademiska och idrottsliga erfarenheter med andra studenter.

Från och med hösten 2020 tillhandahåller vi utbildningsplatser via Lärcentra Campus Västra Skaraborg i Lidköping. Under utbildningen kommer det vara obligatoriska träffar i Halmstad 2–3 gånger per termin.

Kurser och kompetenser i fokus

Det ställs höga kunskapskrav på dig som vill satsa på en elitidrottskarriär, antingen som aktiv idrottare eller som ledare. Du behöver ha goda kunskaper inom flera områden, som till exempel effektiva träningsmetoder, träningsplanering, metoder för återhämtning, stresshantering i samband med tävling och vad som är viktigt under en skadeperiod. De kunskaperna har du också nytta av om du är intresserad av tränaruppdrag, av strategiska eller operativa ledaruppdrag eller av flera andra yrken som har fokus på människor.

På utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv utvecklar du kunskaper inom idrottsrelaterade områden som idrottspsykologi, idrottsbiomekanik och idrottsfysiologi. Du tillämpar kunskaperna på ditt eget idrottsutövande och på det sättet ger du dig själv förutsättningar för en långsiktigt hälsosam och hållbar karriär.

Utbildningen ger dig förutsättningar att skapa en annan karriär, parallellt med och efter din idrottskarriär. Många idrottsrelaterade kunskaper kan du överföra till andra områden i yrkeslivet, till exempel från kurser som handlar om utveckling av individer, grupper och organisationer. Du får grundläggande kunskaper inom ekonomi, juridik och strategisk kommunikation, som du har nytta av både i det professionella idrottsutövandet och i arbetslivet.

Lärarna på utbildningen är HBTQ-diplomerade.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet idrottsvetenskap

År 1

År 2

 • Idrottspsykologi inriktning prestation, 7,5 hp *
 • Hållbar och hälsosam idrottskarriär, 15 hp *
 • Företagsekonomiska grunder, 7,5 hp
 • Entreprenörskap och affärsutveckling med inriktning idrott, 7,5 hp
 • Juridisk grundkurs i idrottsjuridik, 7,5 hp

År 3

 • Ledarskap och arbetsorganisation inom idrott och arbetsliv, 7,5 hp *
 • Projektledning och grupputveckling inom idrott och arbetsliv, 7,5 hp *
 • Att förstå och arbeta med mångfald, 7,5 hp *
 • Strategisk kommunikation, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori – idrottsvetenskap, 15 hp *

År 4

 • Forskningsmetodik – idrottsvetenskap, 7,5 hp *
 • Examensarbete – idrottsvetenskap, 15 hp *
 • Utveckling av individ inom idrott och arbetsliv, 7,5 hp *
 • Verksamhetsförlagda studier, 7,5 hp
 • Idrottarens karriär i en mångkulturell värld, 7,5 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II, 30 hp + 30 hp.

Arbetsliv

Professionell idrottskarriär och arbetsliv ger dig goda förutsättningar att vara verksam som professionell idrottsutövare medan du studerar. Dessutom är idrottsbranschen en stor industri med många spännande arbetsuppgifter också efter att du har avslutat dina studier och din elitkarriär. Inriktningen på både idrott och arbetsliv och de grundläggande kunskaper som du får inom media- och kommunikationsvetenskap, juridik och psykologi öppnar karriärmöjligheter för dig också utanför idrottsbranschen. Utbildningens unika inriktning på idrott och arbetsliv ger dig förutsättningar att arbeta med att utveckla såväl dig själv som andra individer, grupper och organisationer, både inom och utanför idrotten.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: -

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 75%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12804

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp tillämpas ett alternativt urval till en tredjedel av platserna. Övriga platser fördelas jämnt mellan betyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet baseras på idrottsmeriter, som ska kunna styrkas med dokumentation, och plan för fortsatt idrottsutövande på professionell nivå. För att kunna vara med i denna urvalsgrupp måste den sökande skicka in ett personligt brev senast 15/4. Instruktioner för det personliga brevet finns på programmets hemsida på hh.se (du kan även kontakta studierektor eller studievägledare). Där finns även information om vart brevet ska skickas.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Lidköping, 75%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12904

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Till utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp tillämpas ett alternativt urval till en tredjedel av platserna. Övriga platser fördelas jämnt mellan betyg och högskoleprov. Det alternativa urvalet baseras på idrottsmeriter, som ska kunna styrkas med dokumentation, och plan för fortsatt idrottsutövande på professionell nivå. För att kunna vara med i denna urvalsgrupp måste den sökande skicka in ett personligt brev senast 15/4. Instruktioner för det personliga brevet finns på programmets hemsida på hh.se (du kan även kontakta studierektor eller studievägledare). Där finns även information om vart brevet ska skickas.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela