Kompa Halland

Kompa Halland

Utbilda dig ur krisen med Kompa Halland

Coronapandemin har satt djupa spår hos små och medelstora företag i Sverige och har drabbat näringslivet hårt. Situationen är tuff, och det har det varit länge nu. Ett sätt att tackla situationen på är att utbilda sig ur krisen – ställa om, utvecklas och förnyas. Projektet Kompa Halland startades för att stötta drabbade företag genom att erbjuda kompetensutveckling för deras personal. Med utbildning får anställda möjligheten att utveckla sin kompetens och företagen möjligheten att arbeta med kompetensförsörjning och förnyelse.

Kommande utbildningar

För företag

Företag som går med i Kompa Halland erbjuds kostnadsfria utbildningar för sin personal. Efter visat intresse av att gå med i projektet så genomförs en kompetensplanering tillsammans med företaget, där kompetensbehov ringas in och en plan tas fram för hur företaget kan utvecklas vidare. Kompetensplaneringarna ligger till grund för det kursutbud som sedan erbjuds i projektet, där formen bestäms utifrån behov och förutsättningar.

De företag som projektet riktar sig till är små- och medelstora företag i Halland. Projektets vänder sig främst till företag som på något sätt är drabbade av coronakrisen.

Aktuella branscher

Kompa Halland riktar sig till alla branscher, men vissa näringar och industrier har lyfts fram som särskilt drabbade och därmed aktuella för projektet. Följande branscher har angetts:

  • besöksnäringen
  • tillverkningsindustrin
  • logistik
  • konsult- och företagstjänster (fokus tekniska konsulter)
  • detaljhandeln

Gå med i projektet

För att gå med i projektet kan du antingen ta kontakt med näringslivskontoret i din kommun för att få reda på mer om erbjudandet eller kontakta någon i projektet.

Om projektet

Kompa Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. Projektet pågår mellan juni 2020 och augusti 2022.

Bakgrund och syfte

Under våren 2020 var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige i följderna av coronakrisen och hade som högst andel varslade personer (per 1 000 sysselsatta). I syfte att mildra konsekvenserna fick projektet Kompa Halland medel för att erbjuda kompetensutveckling för varslade, permitterade eller anställda personer i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Kompetensutveckling blir ett viktigt verktyg som förväntas leda till att anställda i näringslivet får möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse. Det kan i sin tur skapa effekter såsom ökad konkurrenskraft och minskade konsekvenser av krisen. Projektets syfte är att stärka personernas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Mål

Projektets ambition är att engagera minst 100 små och medelstora företag inom privat sektor och att genomföra minst 5000 kompetensutvecklingsinsatser med 2000 unika deltagare. Målen med insatserna är:

  • Att permitterade, varslade eller anställda ska delta i kompetensutvecklingsaktiviteter för att stärka deras position på arbetsmarknaden.
  • Att små- och medelstora företag ska få ökade möjligheter till kompetensutveckling av sina anställda.
  • Att varslade, permitterade eller anställda genom deltagande i projektets kompetensutvecklingsinsatser, stärker sina långsiktiga möjligheter och positioner på arbetsmarknaden.

Samverkansparter

Högskolan i Halmstad är projektägare och tillsammans med TEK Kompetens, Region Halland och de halländska kommunerna så drivs projektet gemensamt. Finansiär är Europeiska socialfonden (ESF).

Kontakta oss

Nasim Oveissi, projektledare
TEK Kompetens

Telefon: 076-309 53 35
E-post: nasim.oveissi@tek.se

Maria Söderberg, biträdande projektledare och administratör
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 36 36
E-post: maria.soderberg@hh.se

Petra Lindström, kommunikatör och koordinator
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-997 38 32
E-post: petra.lindstrom@hh.se

Ann Eliasson, ekonom
Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-977 37 67
E-post: ann.eliasson@hh.se

Emma Normark, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 072-012 67 86
E-post: emma.normark@tek.se

Paulin Rubensson, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 070- 861 02 35
E-post: paulin.rubensson@tek.se

Birgitta Lennermo, kompetensplanerare
TEK Kompetens

Telefon: 070-699 04 15
E-post: birgitta.lennermo@tek.se