Kompa Halland

Kompa Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. Projektet pågår mellan juni 2020 och augusti 2022.

En blond kvinna i glasögon tittar på en man i blå skjorta som pratar.
Samverkansparter i projektet

Kursplattform

Här kan du ta del av kursutbudet i projektet och se planerade aktiviteter. Kontaktpersoner i företag kan även anmäla deltagare till olika utbildningar och kurstillfällen.

Klicka vidare till kursplattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet söker företag!

Halland har fått möjligheten att satsa på kompetensutveckling för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Genom projektet Kompa Halland kan Högskolan i Halmstad, Region Halland, TEK Kompetens och de halländska kommunerna tillsammans erbjuda små och medelstora företag utbildningar, för att stärka kompetensen hos personalen. Erbjudandet är unikt och projektet söker nu företag som är intresserade av att vara med. Ta i första hand kontakt med näringslivskontoret i din kommun för att få reda på mer om erbjudandet.

Varbergs kommun
Christian Skröder: christian.skroder@varberg.se

Laholms kommun
Peter Larsson: peter.larsson@laholm.se

Kungsbacka kommun
Anna Frykman: anna.frykman@kungsbacka.se
Simon Vedlund: simon.vedlund@kungsbacka.se

Hylte kommun
Camilla Johansson: camilla.johansson2@hylte.se

Halmstads kommun
Marie Hörnlund: marie.hornlund@halmstad.se

Falkenbergs kommun
Linda Bengtsson: linda.bengtsson3@falkenberg.se

Det går även bra att kontakta Nasim Oveissi, projektledare, TEK kompetens: nasim.oveissi@tek.se

Om projektet

Under våren 2020 var Halland det sjunde värst drabbade länet i Sverige i följderna av coronakrisen och hade som högst andel varslade personer (per 1 000 sysselsatta). I syfte att mildra konsekvenserna fick projektet Kompa Halland medel för att erbjuda kompetensutveckling för varslade, permitterade eller anställda personer i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Kompetensutveckling blir ett viktigt verktyg som förväntas leda till att anställda i näringslivet får möjlighet att utveckla sin kompetens och företagen sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse. Det kan i sin tur skapa effekter såsom ökad konkurrenskraft och minskade konsekvenser av krisen. Projektets syfte är att stärka personernas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Projektets mål

  1. Att permitterade, varslade eller anställda ska delta i kompetensutvecklingsaktiviteter för att stärka deras position på arbetsmarknaden.
  2. Att små- och medelstora företag ska få ökade möjligheter till kompetensutveckling av sina anställda.
  3. Att varslade, permitterade eller anställda genom deltagande i projektets kompetensutvecklingsinsatser, stärker sina långsiktiga möjligheter och positioner på arbetsmarknaden.

Omfattning och aktiviteter

Projektets ambition är att engagera minst 100 små och medelstora företag inom privat sektor och att genomföra minst 5000 kompetensutvecklingsinsatser med 2000 unika deltagare. Planen är att utbildningsaktiviteterna ska påbörjas redan augusti 2020 och pågå fram till augusti 2022. I projektetes inledande fas kommer Kompa Halland att söka kontakt med företag som vill medverka i projektet och tillsammans ta fram en kompetensplanering, där kompetensbehov och utbildningsaktiviteter ska sammanställas.

Aktuella branscher

I projektet kommer kompetensutveckling att erbjudas till små- och medelstora företag inom olika branscher i Halland. Vissa näringar och industier har lyfts fram som särskilt drabbade av coronakrisen, vilka därmed kan bli som mest aktuella att medverka i projektet. Följande branscher anges:

  • besöksnäringen
  • tillverkningsindustrin
  • logistik
  • konsult- och företagstjänster (fokus tekniska konsulter)
  • detaljhandeln

Kända kompetensbehov

Kompa Halland kommer att erbjuda utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden på både kort och lång sikt. Några exempel på områden som nämns inom flera branscher är hållbarhet och klimat, språk, nya affärsmodeller, marknadsföring, webbutveckling, programmering, projektledning, arbetsledning, upphandling, rådgivning och service. Utöver detta nämns även digitalisering och automation ofta.

uppdaterad

2020-11-10

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt