Dela Digga Halland

Under snart två år har Digga Halland arbetat för att öka den digitala kompetensen bland vård- och omsorgsmedarbetare i Halland. I samband med att projektet nu genomfört de flesta aktiviteterna så arrangeras en slutkonferens där resultaten kommer att presenteras. Konferensen går under namnet "Dela Digga Halland", där tanken är att goda exempel, idéer och erfarenheter ska delas.

Välkommen till en digital slutkonferens!

Ett fullspäckat program finns på plats och under projektets konferens utlovas dialog, underhållning och inspiration. Med olika inslag kommer resultat som uppnåtts i projektet att delas. Programmet startar efter lunch och hela konferensen kommer att livesändas på den här sidan.

Under dagen kommer paneldebatter att varvas med olika former av samtal. Under eftermiddagen gästar föreläsaren Judith Wolst konferensen och hon kommer att prata om samarbetet mellan teknik och människa.

Datum: 26 november 2020
Tid: 13.00–17.30
Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla vård- och omsorgsmedarbetare som varit med i projektet, och till andra personer med intresse för digitalisering av vård och omsorg. Projektet välkomnar politiker, företagare, forskare och allmänhet att ta del av dagens program och delta på konferensen.

Program

13.00–13.10 Välkommen
13.10–13.30 Digga Halland – mer händer i vård och omsorg
Syftet med projektet presenteras och vi blickar tillbaka på två värdefulla år som drivit digitaliseringsarbetet framåt i Halland.
13.30–14.15 Digitaliseringsstöd – ett framgångsrecept?
Kungsbacka, Laholms och Halmstads kommun har på olika sätt arbetat med medarbetarna som drivkrafter i digitaliseringsarbetet. Vad är en IKT-pedagog? Hur blev medarbetare digitaliseringscoacher/-ombud och vad har uppdraget inneburit? Framgångsreceptet läggs fram under detta samtal och medarbetarna med rollerna berättar om sin resa.
14.15–15.00 Tekniken, människan och arbetsplatsen
Tekniken kan användas för att skapa ökad delaktighet, självständighet och trygghet inom vård och omsorg, men förknippas kanske mer med effektivering och rädslan av att ersätta människan. Judith Wolst kommer att tala om vår roll i den digitala omställningen. Människan i relation till tekniken är en ekvation hon menar är nödvändig att få till.
15.00–15.40 Digital utställning
Möt de halländska kommunerna och Region Halland i digitala rum och ställ frågor om deras digitaliseringsarbete. Här får du chansen att skapa kontakt och veta mer om de olika delprojekten i Digga Halland.
15.40–16.15 Stegen till ett digitalt arbetssätt
Från post-it-lappar och pappersjournaler till digitala arbetssätt. Hur gick det arbetet till egentligen? Region Halland, Hylte och Halmstads kommun kommer att prata om sina steg till ett digitalt arbetssätt.
16.15–16.30 Har vård- och omsorgsmedarbetarna en ökad digital kompetens?
Projektets resultat presenteras utifrån en enkätundersökning som medarbetarna har gjort inom ramen för projektet.
16.30–17.00 Lust att digitalisera
I Falkenbergs och Varbergs kommun har teknik testats på olika vis. Medarbetarnas lust och förståelse för nyttan med att digitalisera har visat sig vara väldigt viktig. Hör om deras olika sätt att testa digital teknik på och vilka framgångsfaktorer som identifierats.
17.00–17.15 En webbutbildning och ett gemensamt lärande
Webbutbildningens utfall och vunna lärdomar delas under en paneldebatt.
17.15–17.30 Avslut

Judith Wolst

Judith Wolst kommer att prata om människans roll i den digitala omställningen.

Vill du delta digitalt?

Anmäl dig för att hålla dig uppdaterad om allt som händer. När du registrerar dig i formuläret kommer du att få löpande notiser med information om konferensen. Du får även länken till livesändningen skickad till dig samma dag som konferensen arrangeras. Dela gärna med dig och tipsa andra om att anmäla sig!

Sista anmälningsdag är den 25 november klockan 23.59.

För- och efternamnSamverkansparter

uppdaterad

2020-11-13

Kontakt

Dela