Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliserings­området.

Logotyper från alla samverkansparter uppdelade på två rader. Illustration.

Projektet verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal.

Vård- och omsorgstagare i fokus

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringen förväntas vård- och omsorgstagarna samt deras närstående, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika delprojekt. Ett av dessa är en gemensam webbutbildning för personal. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt delprojekt som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt.

Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt inom vård- och omsorgssektorn med finansiering från Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Projektet är en fortsättning på HICube kompetenta vården. Digga Halland bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

Digga Hallands blogglänk till annan webbplats

HiCube kompetenta vården

En del av profilområde Hälsoinnovation

Digga Halland är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Profilområde Hälsoinnovation

Bild med texten Digga Halland – mer händer i vård och omsorg. Illustration.

Om personuppgifter i projektet

Som deltagare i projektet Digga Halland kommer du att dela med dig av personuppgifter till oss. Vilka personuppgifter som vi hämtar in och varför vi hanterar dessa i projektet är för att kunna bedriva kompetens­utvecklings­insatser för dig som deltagare.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna rapportera in de uppgifter som Europeiska socialfonden (ESF) kräver för att vi ska få bidrag för projektinsatserna. Uppgifter som vi hanterar om dig är alltså till för att kunna bedriva projektet och är i det sammanhang som vi kommer använda uppgifterna.

Svenska ESF-rådets behandling av personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem är ansvarig för hanteringen?

Som projektägare är Högskolan i Halmstad personuppgiftsansvarig. Hur vi hanterar dina och andras personuppgifter på Högskolan kan du läsa mer om via länken nedan. Där hittar du också information om Högskolans dataskyddsombud.

Högskolans behandling av personuppgifter

Vad samlar vi in för uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig såsom mejl, personnummer, telefonnummer, fullständigt namn och organisationstillhörighet. Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna registerna ditt deltagande i projektet samt för att kunna ge dig tillgång till den information och de verktyg som du kommer att behöva under projektet.

Hur delas dina personuppgifter i projektet?

De personuppgifter som hanteras av Högskolan i Halmstad delas i sin tur vidare till:

  • Europeiska socialfonden (ESF) och Statistiska centralbyrån (SCB) i rapporteringssyfte. Mer om hur detta hanteras och på vilka grunder kan du läsa mer om här:
    Redovisning av deltagare i socialfondsprojektenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Din arbetsgivare (Region Halland eller någon av de halländska kommunerna) samt den kontaktperson som finns representerade i projektgruppen från er organisation.
  • Leverantörer i projektet som kommer att hantera dina personuppgifter på uppdrag av Högskolan som projektägare. Dessa parter har vi tecknat biträdesavtal med och regleras utifrån projektets syfte och grund för insamling av personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter i projektet längre än vad som är nödvändigt. Som statlig myndighet har vi dock krav på oss att spara uppgifter, vilket du kan läsa mer om under Högskolans regler för behandling av personuppgifter.

ESF lagrar i sin tur dina uppgifter enligt egna regleringar, se länk under Hur delas dina personuppgifter i projektet.

Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter i projektet är du välkommen att kontakta oss på diggahalland@hh.se.

uppdaterad

2019-06-17

Kontakt

Dela