ULF – utveckling, lärande, forskning

ULF – utveckling, lärande, forskning – är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Under en försöksperiod på fem år (2017–2021) ska ULF utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Huvudsyftet är att stärka skolans vetenskapliga grund.

Totalt medverkar 25 lärosäten i försöksverksamheten, som alla tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med kommuner/skolhuvudmän.

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som ingår i ULF.

uppdaterad

2019-06-03

Kontakt

Dela