Samverkande virtuella system för aktiv hälsovård hos äldre

Det övergripande syftet är att öka äldre personens delaktighet i sin hälsa genom användning av virtuella system för visualisering av aktuell hälsostatus med koppling till interaktiv egenvårdsrådgivning.

Målet är att utveckla samverkande virtuella system med avsikt att stärka den äldres delaktighet i sin egen hälsa, men även att egenvårdsrådgivning optimeras på bästa sätt. Implementering sker genom ett interaktivt personbundet uppföljningssystem som sammanställer olika hälsomått i relation till de äldres förmåga att skatta sin hälsa, och vara aktiva i egenvårdsprocessen. Forskningen är inriktad på äldre personer boende i Falkenbergs kommun, Skövde kommun och Örebro kommun.

Forskningsområde: Framtidens hälsa och vård

Projektperiod: 2012–2019

Anslagsgivare:

 • Centrum för forskning om välfärd och hälsa, Högskolan i Halmstad
 • Hälsoakademin
 • Örebro Universitet

Partner/samverkan:

 • Health Navigator, Stockholm
 • Karolinska Institutet, Stockholm

Projektdeltagare:

 • Kristina Ziegert, professor, Högskolan i Halmstad
 • Carina Göransson, doktorand, Högskolan i Halmstad
 • Irene Eriksson, lektor, Högskolan i Skövde
 • Ann Langius Eklöv, professor, Karolinska Institutet
 • Yvonne Wengström, docent, Karolinska Institutet
 • Carin Blomberg, docent, Örebro Universitet

uppdaterad

2019-04-01

Kontakt

Dela