Psykologi - inriktning idrott och motion

180 hp

Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, hälsa, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att prestera, må bra och utvecklas.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

”När jag började plugga ville jag jobba med elitidrott och idrottspsykologi. Utbildningens bredd och olika perspektiv har gjort mig mer intresserad av att jobba med beteendevetenskap och att kunna hjälpa människor att förändra sin livsstil.”

Marcus Enoksson, läser Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet psykologi

År 1

År 2

  • Hållbart och hälsosamt idrotts- och motionsutövande, 15 hp
  • Tillämpad idrotts- och motionspsykologi I, 11 hp *
  • Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi II, 7,5 hp *
  • Vetenskaplig rapport i psykologi, 7,5 hp *
  • Samtal och kommunikation, 11 hp *

Valbara kurser:

  • Två kurser à 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

  • Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III, 15 hp *
  • Examensarbete i psykologi, 15 hp *
  • Tillämpad idrotts- och motionspsykologi II, 15 hp *
  • Verksamhetsförlagda studier, 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i psykologi med inriktning idrott och motion.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna Psykologi - vetenskaplig metod och examensarbete, 30 hp och Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ, 30 hp.

Arbetsliv

Som beteendevetare är du kompetent inom flera av arbetsmarknadens olika fält som har människan i fokus. Du kan arbeta med utbildning och utveckling av strategier för idrott, hälsa, motion och friskvård för individer inom hela samhällsspekrat. Det kan handla om handläggning kopplad till individers hälsa både inom det privata näringslivet och i offentlig sektor.

Du kan också arbeta som idrottskonsulent eller med verksamhetsutveckling inom förbund och föreningar eller på hälso- och motionsinrättningar. Du kan ha arbetsuppgifter som handlar om att utveckla mål och strategier för verksamheter genom utbildning, utveckling och fortbildning.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 14,66

BII: 15,25

HP: 0,55

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12801

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela