Digital design och innovation

180 hp

Som digital designer utformar du innovativa och värdeskapande digitala tjänster och produkter. På programmet Digital design och innovation lär du dig att förstå människan och hennes relation till teknologi, så att du kan skapa smarta och hållbara lösningar i en global värld som förändras snabbt.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

I vår designstudio varvar vi teori med praktiska moment. Det är en modern och kreativ lärmiljö där du tränar på att arbeta med verkliga designuppdrag från stora och små företag, från offentlig sektor och i olika forskningsprojekt. Designstudion är både ett pedagogiskt tillvägagångssätt och en fysisk plats. Du jobbar både med analogt och digitalt designarbete.

Kurser och kompetenser i fokus

Digital design och innovation ger dig goda teoretiska kunskaper och förmåga att använda dem praktiskt, vilket är väldigt viktigt för en designer. Under tre intensiva år lär du dig att designa digitala lösningar för en framtida hållbar arbetsmarknad. Du studerar hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar för att du ska kunna skapa lösningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Du utforskar olika former av interaktion och designar digitala lösningar. Det kan handla om mobila tjänster, webbplatser och så kallade digifysiska tjänster, som kombinerar digitala miljöer med fysiska miljöer och funktioner. Du arbetar med allt från tal, ljud, grafik och film till fysiska gränssnitt och visuell kommunikation.

Samverkan med arbetslivet

Du arbetar i projekt där du träffar professionella digitala designers, utvecklare och forskare. Deras erfarenhet och kunnande hjälper dig att forma din egen karriär, oavsett om du vill starta eget, vara anställd eller själv vill göra karriär som forskare.

Utbildning och arbetsliv kopplas ihop genom skarpa studiouppdrag och gästföreläsare. Du får stor möjlighet att lyfta din kompetens och göra dig attraktiv för arbetsgivare.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet informatik

År 1

År 2

 • Introduktion till programmering, 7,5 hp *
 • Fysiska material och informationsteknologi, 7,5 hp *
 • Designstudio – mobilitet, 7,5 hp *
 • Service design, 7,5 hp *
 • Människocentrerad artificiell intelligens, 7,5 hp *
 • Designforskning, 7,5 hp *
 • Designstudio – smarta samhällen, 7,5 hp *
 • Digital innovation, 7,5 hp *

År 3

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp *
 • Hållbar design, 7,5 hp *
 • Sociokulturella perspektiv på digitala medier, 7,5 hp
 • Aktuella forskningsfrågor inom digital design och innovation, 7,5 hp *
 • Designstudio – hållbarhet, 7,5 hp *
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp *
 • Valfri kurs, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i informatik.

Möjligheter till vidare studier

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp.

Arbetsliv

På utbildningen Digital design och innovation får du en bra grund för flera kreativa yrken som interaktionsdesigner, UX-designer, tjänstedesigner, digital strateg eller webbdesigner. På arbetsmarknaden behövs din kompetens och kunskap i att designa utifrån användares behov, tekniska förutsättningar och aktuella affärsmodeller.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 15,08

BII: 15,60

HP: 0,75

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13012

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13012

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela