Affärsredovisning

7,5 hp

Vill du kunna upprätta enklare bokslut och bättre förstå kopplingen mellan regelverk och praxis vid bokslut? Den här kursen ger dig verktyg för att arbeta självständigt med affärsredovisning.

Du lär dig vad som ingår i en årsredovisning och hur ett företags kassaflöde påverkas av olika affärshändelser. Du får grundläggande kunskap om hur du samlar in, lagrar, bearbetar, analyserar och presenterar uppgifter om ett företags verksamhet i ekonomiska termer. I ett projektarbete övar du på att upprätta ett enklare bokslut, både manuellt och i ett datorbaserat bokföringsprogram.

Den här fristående kursen ingår i fyra program vid Högskolan i Halmstad: Civilekonom-, Ekonom-, Bygg- och fastighetsekonomprogrammet samt Internationella marknadsföringsprogrammet.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20106

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10106

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela