Affärsredovisning

7,5 hp

Kursen ingår, tillsammans med Ekonomistyrning 7,5 hp, Marknadsföring 7,5 hp och Organisation och ledarskap 7,5 hp, i behörigheten till Företagsekonomi 31-60.

I kursen ingår affärsredovisningens teoretiska grunder med bokföring av affärshändelser samt att upprätta bokslut. Det ingår även ett självständigt projektarbete att bokföra, upprätta bokslut samt skriva en årsredovisning för ett fiktivt företag.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10106

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20106

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela