Samrådet

Samrådet är en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning. I samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som är knutna till RUC vid Högskolan i Halmstad.

I Samrådet lyfts behov och intressen inom skolutveckling som styr vilka aktiviteter och projekt som RUC initierar och driver.

Samarbetskommuner/fristående skolor samt kontaktpersoner:

 • Båstads kommun – Birgitta Berséus, förskoleutvecklare, och Marika Forsell, utvecklingsledare
 • Falkenbergs kommun – Pia Hjertström, verksamhetschef kvalitet och utveckling
 • Halmstads kommun BUF – Fredrik Landelius, avdelningschef kvalitet, och Mattias Hoffert, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen
 • Halmstads kommun UAF – Frank Wedding, rektor
 • Hylte kommun – Martin Boberg, utredare
 • Kungsbacka kommun – Karolina Reinhold, utvecklingsledare
 • Laholms kommun – Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare
 • Varbergs kommun UAF – Tobias Ramstedt, rektor
 • Varbergs kommun BUF – Maria Wirén, utvecklingschef
 • Ängelholms kommun – Frida Wirén, grundskoleutvecklare och förstelärare
 • Fristående skolor – Malin Svensson, förskolechef, och Peter Höjman, rektor

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt