Utbildning inom informationsteknologi för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser inom till exempel cybersäkerhet, machine learning, AI och tjänstedesign för dig som är yrkesverksam.

Kurser

Kurserna som listas nedan ges på distans och är på grund- och avancerad nivå. De ger högskolepoäng och kräver anmälan via antagning.se samt kursregistrering. Anmälan är öppen så länge det finns möjlighet att bli antagen. Kurserna är avgiftsfria för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns på antagning.se.

Tillämpad datautvinning och datavetenskap, 5 hp

Tillämpad Deep Learning med Tensorflow, 5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Avancerade datornätverk och säkerhet, 15 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Introduktion till digital forensik, 7,5 hp

AI för chefer, 2,5 hp

Business Intelligence, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Python – en inkörsport till Machine Learning, 5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Tillämpad Data Mining, 7,5 hp

Cybersäkerhet – utmaningar med distribuerade arbetsplatser, 7,5 hp

Lärarledd Machine Learning, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Program och podd

Dataanalys och tjänsteinnovation baserad på AI (MAISTR)

Elektricitet strömmar genom en hjärna med ett mönsterkort i bakgrunden. Illustration.

Människocentrerad maskininlärning

Kurspaketet RELIFE

Kurspaketet RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter) består av de fem kurserna:

Kurserna är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna inom RELIFE är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Kurspaketet DIGIBUS

Det finns ytterligare ett kurspaket för yrkesverksamma som heter DIGIBUS – Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld. DIGIBUS riktar sig till yrkesverksamma entreprenörer, chefer och företagsledare som vill kompetensutveckla sig inom till exempel AI och globalt entreprenörskap.

Kurspaketet DIGIBUS

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt