Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2019

2018

2017

Helårsstudenter i utbildningen

5 491

5 167

5 158

Antal studenter (unika individer)

11 411

11 155

10 674

Prestationsgrad

80 %

81 %

81 %

Antal examina

1 084

1 326

1 295


Forskning


2019

2018

2017

Antal professorer

49

54

55

– varav kvinnor

16

12

11

– varav män

33

42

44

Antal forskarstuderande

82

81

88

Antal doktorsexamina¹

13

12

5

Antal licentiatexamina¹

5

5

9

¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

Personal och ekonomi


2019

2018

2017

Antal månadsanställda

607

606

616

Omsättning grundutbildning

453 mkr

441 mkr

421 mkr

Omsättning forskning

167 mkr

157 mkr

157 mkr

Omsättning totalt

520 mkr

598 mkr

578 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

-7,5 mkr

-5,0 mkr

-7,9 mkr


Årsredovisning

Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning. I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Ladda ned årsredovisning 2019PDF

Beställ årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

uppdaterad

2020-10-14

Kontakt

Dela