Högskolan i siffror

Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

Utbildning


2020

2019

2019

Helårsstudenter i utbildningen

6 166

5 699

5 369

Antal studenter (unika individer)

12 201

11 411

11 155

Prestationsgrad

83 %

80 %

81 %

Antal examina

1 333

1 084

1 326


Forskning


2020

2019

2018

Antal professorer

53

49

54

– varav kvinnor

16

16

12

– varav män

37

33

42

Antal forskarstuderande¹

82

82

81

Antal doktorsexamina¹

10

13

12

Antal licentiatexamina¹

2

5

5

¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.

Personal och ekonomi


2020

2019

2018

Antal månadsanställda

594

607

606

Omsättning grundutbildning

473 mkr

453 mkr

441 mkr

Omsättning forskning

169 mkr

167 mkr

157 mkr

Omsättning totalt

642 mkr

620 mkr

598 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

19 mkr

-7,5 mkr

-5,0 mkr


Årsredovisning

Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning. I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2018 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2017 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt