Öppet hus

Varje år håller Högskolan öppet hus för alla som vill veta mer om våra utbildningar och livet som student. Öppet hus 2020 hålls den 27 februari kl. 9–12 och 16–18.

Program öppet hus

Scen 1

Tid

Föreläsning

9.10–9.30

Vill du arbeta med kommunikation eller pedagogik kombinerat med hälsofrågor? Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa och Hälsopedagogiskt program.

9.35–9.55

Din nya studievärld – vanliga misstag och hur du undviker dem.

10.00–10.20

Livet som ingenjörsstudent – en student berättar.

10.25–11.10

Samhälle, arbete och välfärd. Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning arbetsvetenskap, Samhällsförändring och social hållbarhet och Socionomprogrammet.

11.15–11.35

Din nya studievärld – vanliga misstag och hur du undviker dem.

Scen 2

Tid

Föreläsning

9.10–9.30

Vill du bli ekonom? Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Civilekonomprogrammet Ekonomprogrammet och Internationella marknadsföringsprogrammet.

9.35–9.55

Livet som ekonomstudent – en student berättar.

10.00–10.45

Vill du bli ingenjör? Byggingenjör, Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, Ingenjör i hållbar energi och Utvecklingsingenjörsprogrammet.

10.50–11.10

Samhälle och kommunikation. Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation.

11.15–11.35

Vill du bli sjuksköterska? Sjuksköterskeprogrammet.


Scen 3

Tid

Föreläsning

9.10–9.30

Digital kriminalteknik, informationssäkerhet och nätverk. IT-forensik och informationssäkerhet och Nätverksdesign och datordrift.

10.00–10.20

Vill du jobba med språk och skrivande? Eller kultur och samhälle? Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning och Kultur och samhällsutveckling.

10.25–11.10

Att studera hållbart – miljö, hälsa och natur + studenter berättar. Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, Miljö, innovation och hållbarhet och Naturvård och artmångfald.

11.15–11.35

Psykologi och idrott. Psykologi – inriktning idrott och motion och Professionell idrottskarriär och arbetsliv.

Scen 4

Tid

Föreläsning

9.10–9.30

Vill du bli lärare? Förskollärarutbildning, Grundlärarutbildning (åk F–3) och Grundlärarutbildning (åk 4–6).

9.35–10.20

Digital design och innovation och Affärssystemprogrammet.

10.25–10.45

Vill du bli lärare? Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

10.50–11.35

Vill du bli ingenjör? Civilingenjör i datorteknik, Civilingenjör i intelligenta system, Dataingenjör, Elektroingenjör och Mekatronikingenjör. 

uppdaterad

2020-02-25

Kontakt

Dela

Kontakt