Frukostseminarium

Under våren 2021 arrangerar Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner frukostseminarier om den gemensamma satsningen i regionen på informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling. Syftet med seminarieserien är att få möjlighet att mötas, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar som kan ta oss framåt i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg i Halland. Evenemanget riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och forskare som är aktiva i Halland.

Seminarieserien består av tre tillfällen där vi under en och en halv timma får lyssna på några korta presentationer där forskare och praktiker ger sin bild av läget, samt där du får möjlighet att diskutera behov, utmaningar och möjligheter utifrån din egen organisation. Du kommer få möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna och diskutera med andra deltagare under seminariet.

Målgrupp: Du som arbetar som chef, verksamhetsutvecklare eller forskare i Halland.
Tid: 08.00–09.30

Seminarierna sker digitalt via Zoom och är kostnadsfria. Länk skickas ut en dag innan seminariet.

Vårens seminarier

Seminarium 3: 21 april

Anmälan seminarium 21 april

Detta frukostseminarium handlar om hur vi kan främja verksamhetsutveckling av informationsdriven vård och hur resultatet för patienterna kan förbättras genom nya synsätt och arbetssätt. Du kommer också att få ta del av två empiriska forskningsprojekt som sker i Region Halland och en litteraturstudie med fokus på implementering av AI-teknologi i praktiken.

Lena Petersson, lektor vid Högskolan i Halmstad
Vilket arbete krävs för att implementera AI-lösningar inom hälso- och sjukvården för att förbättra hälsa och vårdkvalitet?

Daniel Tyskbo, forskare vid Högskolan i Halmstad
Hur ser intressenters behov, krav och preferenser ut för en framgångsrik implementering av AI- teknologi för att prediktera mortalitet hos äldre personer inom akutsjukvården?

Tidigare seminarier

Frukostseminarieserien ordnades för första gången under hösten 2019, vilket var ett gemensamt initiativ från Högskolan i Halmstad, Region Halland och Halmstads kommun med syftet att få möjlighet att mötas, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar som kan ta oss framåt i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland. Temat under 2019 var implementering av nya arbetssätt, innovationer och interventioner i hälso- och sjukvården och de som deltog ville gärna ha en fortsättning på dessa frukostseminarier.

Våren 2021

Seminarium 1: 17 februari

Fokus för detta tillfälle var på det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården som handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap för en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård i hela landet. I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Seminariet berörde hur informationsdriven vård kan stödja utvecklingen av kunskapsstöd genom till exempel vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer. Talare under seminariet var Jeanette Törnqvist, verksamhetschef, Region Halland, Birgitta Magyar, utvecklingsledare, Halmstads kommun, Marie Elm-Ågren, Kvalitets- och utvecklingschef Laholms kommun och Markus Lingman, överläkare och strateg, Region Halland (Årets AI-svensk 2020).

Seminarium 2: 17 mars

Detta tillfälle handlade om uppföljning och analys av data och datakällor för att stödja utvecklingen av jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård. Seminariet berörde hur vi genom AI-teknologi kan följa vårdens utveckling och kvalitet och stödja hälso- och sjukvården i att fatta väl underbyggda beslut. Talare under seminariet var Mattias Ohlsson, professor informationsteknologi och Ulf Ekelund, professor i akutsjukvård Lunds universitet.

Vi som arrangerar frukostseminarierna

Eventet är ett samarrangemang av Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hallands kommuner. Har ni frågor, idéer, tips till nästa seminarieserie eller vill veta mer så kan ni kontakta följande personer:

Birgitta Magyar, samordnare FoU Halland, Region Halland, e-post: birgitta.magyar@regionhalland.se

Emilie Rawlings, utvecklingsstrateg, Varbergs Kommun, e-post: emilie.rawlings@varberg.se

Marie Elm Ågren, Kvalitets- och utvecklingschef Laholms Kommun, e-post: marie.elm.agren@laholm.se

Anna Maria Mårtensson, samverkanskoordinator Hälsoinnovation, e-post: anna_maria.martensson@hh.se

uppdaterad

2021-03-19

Kontakt

Dela

Kontakt