Frukostseminarium

Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner arrangerar tillsammans en årlig frukostseminarieserie. Seminarieserien fokuserar på länets gemensamma satsning kring informationsdriven vård och hur detta kan vara till hjälp i arbetet för att uppnå en God och Nära vård.

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Därför kommer så kallad informationsdriven vård spela en viktig roll för att lösa flera av hälso- och sjukvårdens och vård- och omsorgens utmaningar.

Informationsdriven vård handlar kort sagt om hur vi använder data och information i vården. För att kunna komma vidare i detta banbrytande och utforskande arbetet behöver vi skapa plattformar där vi kan dela det nuvarande kunskapsläget med varandra, få inspiration och syn på pågående projekt och initiativ, hitta nya samarbetspartners och kunna diskutera utmaningar man stöter på längs vägen.

Syftet med seminarieserien är att vara en sådan plattform. Här varvas föreläsningar med informella gemensamma samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

Evenemanget riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och forskare som är aktiva i Halland.

Seminarieserien för 2021 är avslutad. Du kan läsa om vårens specifika innehåll i fliken tidigare seminarier.

Tidigare seminarier

Frukostseminarieserien ordnades för första gången under hösten 2019, vilket var ett gemensamt initiativ från Högskolan i Halmstad, Region Halland och Halmstads kommun med syftet att få möjlighet att mötas, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar som kan ta oss framåt i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland. Temat under 2019 var implementering av nya arbetssätt, innovationer och interventioner i hälso- och sjukvården och de som deltog ville gärna ha en fortsättning på dessa frukostseminarier.

Våren 2021

Seminarium 1: 17 februari

Fokus för detta tillfälle var på det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården som handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap för en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård i hela landet. I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Seminariet berörde hur informationsdriven vård kan stödja utvecklingen av kunskapsstöd genom till exempel vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer. Talare under seminariet var Jeanette Törnqvist, verksamhetschef, Region Halland, Birgitta Magyar, utvecklingsledare, Halmstads kommun, Marie Elm-Ågren, Kvalitets- och utvecklingschef Laholms kommun och Markus Lingman, överläkare och strateg, Region Halland (Årets AI-svensk 2020).

Seminarium 2: 17 mars

Detta tillfälle handlade om uppföljning och analys av data och datakällor för att stödja utvecklingen av jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård. Seminariet berörde hur vi genom AI-teknologi kan följa vårdens utveckling och kvalitet och stödja hälso- och sjukvården i att fatta väl underbyggda beslut. Talare under seminariet var Mattias Ohlsson, professor informationsteknologi och Ulf Ekelund, professor i akutsjukvård Lunds universitet.

Seminarium 3: 21 april

Detta seminarium handlade om hur vi kan främja verksamhetsutveckling av informationsdriven vård och hur resultatet för patienterna kan förbättras genom nya synsätt och arbetssätt. Under seminariet fick vi ta del två empiriska forskningsprojekt som sker i Region Halland och en litteraturstudie med fokus på implementering av AI-teknologi i praktiken. Talare under frukosten var Lena Petersson, lektor vid Högskolan i Halmstad och Daniel Tyskbo, forskare vid Högskolan i Halmstad.

Vi som arrangerar frukostseminarierna

Eventet är ett samarrangemang av Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hallands kommuner. Har ni frågor, idéer, tips till nästa seminarieserie eller vill veta mer så kan ni kontakta följande personer:

Birgitta Magyar, samordnare FoU Halland, Region Halland, e-post: birgitta.magyar@regionhalland.se

Emilie Rawlings, utvecklingsstrateg, Varbergs Kommun, e-post: emilie.rawlings@varberg.se

Marie Elm Ågren, Kvalitets- och utvecklingschef Laholms Kommun, e-post: marie.elm.agren@laholm.se

Anna Maria Mårtensson, samverkanskoordinator Hälsoinnovation, e-post: anna_maria.martensson@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt