Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Thomas Magnusson
Professor

Arbetar med

Thomas har mer än tjugo års erfarenhet av innovationsstudier. Han arbetar med Miljödriven innovation och hållbarhetsomställningar inom framför allt transport- och energisystem. Han är verksam inom forskningsprojekt kopplade till Biogas Research Center och Swedish Electromobility Center (nationella kompetenscentrum, finansierade av Energimyndigheten).

Thomas är studierektor för Högskolan i Halmstads forskarutbildning inom innovationsvetenskap och undervisar bl a i Masterprogrammet i Industriell organisation och Innovation. I sin undervisning lägger han stor vikt vid att integrera teori med praktik, samt att stimulera interaktivitet och reflektion. Han försöker skapa synergier mellan forskning och utbildning, och han bedriver ofta undervisning baserad på case som är hämtade från hans egna studier.

Thomas är även Professor i Industriell Organisation vid Linköpings Universitet, och är aktiv i Projektforum och i nätverket Sustainability Transitions Research Network.

Personliga länkar