Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Gerry Andersson
Samverkanskoordinator

Arbetar med

Jag arbetar som samverkanskoordinator inom verksamhetsstödet på Akademin för hälsa och välfärd (HOV).
Mitt uppdrag är att stödja utbildningen och forskningen på akademin i samverkansprocesser med externa parter. Det sker genom att utveckla och underhålla samverkansrelationer, delta i nätverksarbete och dialoger med externa parter, bidra till utveckling av utbildningsprogrammens studentpraktik och programråd, upprätta och följa upp samverkansavtal samt omvärldsbevakning. Jag medverkar även i lärosätesövergripande utvecklingsarbeten i Högskolans gemensamma samverkansteam, under ledning av vice rektor för samverkan.