Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och Vård

Forskning

Ingela Skärsäters forskningsområde fokuserar på hälsa, livsstil och stödprocesser hos personer som lever med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den som insjuknar utan påverkar också sociala relationer, vilket i sin tur kan påverka hälsan hos närstående personer, familj och vänner. Därför är det viktigt att 1) undersöka det sociala stödets betydelse hos personer med psykisk ohälsa, formella respektive informella stödkontakter, samt hur familj och närstående påverkas vid psykisk ohälsa; samt 2) utvärdera hur olika typer av utbildningsinsatser kan påverka personers hantering av konsekvenserna av att leva med sjukdom, samt hur digitala verktyg kan stödja livsstilsförändringar men även underlätta för personer att leva ett oberoende liv i hemmiljö. Forskningssamarbete pågår med flera lärosäten i Sverige, främst vid Göteborgs och Lunds universitet, och internationellt samarbete med University of Minnesota, The University of Texas Health Science Center och University of Reykjavík. Ingela Skärsäter skriver läroböcker om omvårdnad och utbildning vid psykisk ohälsa, förstämningssjukdomar samt eHälsa.

Undervisning

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Vetenskaplig teori och metod

Handledning och examination på avancerad och forskarnivå

Kompetens

Professor i omvårdnad med inriktning Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad

Programchef Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad

Uppdrag Högskolan i Halmstad, Forsknings- och utbildningsnämnd, vice ordförande

Uppdrag Högskolan i Halmstad, Forskarutbildningsutskott, ordförande

Uppdrag Socialstyrelsen, Vetenskapligt råd inom området Omvårdnadsfrågor

Uppdrag Socialstyrelsens medicinska faktagrupp som representant för omvårdnad i framtagning av Nationella riktlinjer för depression och ångest

Uppdrag Region Halland, Vetenskapligt Råd, ledamot

Uppdrag Svensk Sjuksköterskeförening, Vetenskapligt Råd, ledamot

Uppdrag Vårdförbundet, Svensk Expert inom Mental Health, International Council of Nurses

Personliga länkar

Senaste publikationer