Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Lena German Millberg
Universitetsadjunkt

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Forskning

German Millberg L, Berg L, Björk Brämberg E, Nordström G, Öhlén J (2014). Academic learning for specialist nurses: A grounded theory study. Nurse Education in Practice, In Press, Corrected Proof, Available online 9 September 2014

German Millberg L (2012). Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige: Spänningsförhållanden med anledning av utbildningsreform i enlighet med Bologna. Licentiatuppsats Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing, 2012:56

German Millberg L., Berg L., Lindström I., Petzäll K., Öhlén J., (2010).Tensions related to implementation of postgraduate degree projects in specialist nursing education. Nurse Education Today 31(3), 283-8.

German-Millberg L., Berg L., Björk Brämberg E., Nordström G., Öhlén J. Academic learning for specialist nurses: a Grounded Theory study. Nurse education in practice. Accepted 29 August 2014, Available online 9 September 2014

Wijk H., Öhlén J., Efraimsson E., German Millberg L., Jacobsson C., Söderberg S. et al. (2009). Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå - ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor (Clinical education at the second cirle – new challenge for specialist nurse educations). Vård i Norden 29(4), 41-43.

Öhlén J., Berg L., Björk Brämberg E., Engström Å., German-Millberg L., Höglund I., Jacobsson C., Lepp M., Lidén E., Lindström I., Petzäll K., Söderberg S., Wijk H (2012). Students learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: A didactic model for postgraduate degree projects. Advances in Health Sciences Education 17(4), 471-87.

Övriga publikationer:
Forshag M., German Millberg L., Nordström G., 2005. ”Goda pedagogiska exempel” och tekniska förutsättningar vid nätburen utbildning - inom specialistsjuksköterskeprogrammen. Institutionen för hälsa och vård Karlstads universitet.

German Milberg L., 2008. ”NaPO” Slutrapport-Nationellt projekt i samverkan mellan lärosäten av nätburen specialistsjuksköterskeprogram inriktning mot psykiatrisk vård och akutsjukvård inriktning operation. Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Rapport 5:2008.

Karlsson, S., Arvidsson, S., Cuesta, M., German Millberg, L., och Nilsson, C. (2018).
HICube kompetenta vården. Delrapport: Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv.
Varbergs kommun: Socialförvaltningen.

Presentationer:
• Jag har tillsammans med Joakim Öhlén presenterat Projektet SpEX vid två nationella konferenser: Högskoleverkets kvalitetskonferens 2008 och vid Nationell VFU konferens i Borås 2009.

• Jag tillsammans med Linda Berg presenterade Projektet SpEX vid EAIR 34th Annual Forum in Stavanger, Norway 5-8 September 2012. Students’ learning as the focus for shared involvement: an action research project

• ”NaPO” Nationellt projekt i samverkan mellan lärosäten av nätburen specialistsjuksköterskeprogram inriktning mot psykiatrisk vård och akutsjukvård inriktning operation (German Millberg 2008). Projektet har presenterats vid Karolinska institutet 23 augusti 2006 ”E-lärande inom medicin och vårdinriktad utbildning samt vid Netlearning 2006 i Ronneby. Dessutom har en gemensam konferens hållits för nätverket inom NätSpesS hösten 2006 där projektet presenterats.

• Jag har gett stöd och synpunkter till projektgruppen av projektet ”VFU i programutbildningar på distans ett förundersökningsprojekt” av Annelie Bodén, Laila Gustafsson, Birgitta Jacobson – Holm, Margaretha Olsson, Nina Sundberg, Karlstads universitet och NSHU. På grund av att Laila Gustafsson bytt arbete gick jag in i hennes ställe i samband med NSHU:s Work-shop ”Verksamhetsförlagd utbildning – Arbetsintegrerat lärande inom vård-, socionom- och lärarutbildningar”. Projektet presenterades i Kristianstad.

• Presentation av Digga Halland 20190122 KMTVe mässa Kista.
Konferensen på MVTe fokuserade på ”Hur kan ni dra nytta av samhällets digitalisering i ert eget förändringsarbete inom olika delar av kommunens verksamhet”.

Undervisning

Lärare
inom sjuksköterskeutbildningar
specialistsjuksköterskeutbildningar
omvårdnadsprogrammet

Kompetens

Distriktssköterska
Skolsköterska
Vårdlärare
LIC i omvårdnad

Studierektor
Programledare för specialistsjuksköterskaeprogram
Projektledare
Uppdragskoordinator
Innovationskoordinator
Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Senaste publikationer