Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Forskning

Fjärrvärme i ett europeiskt perspektiv med inriktning framtida värmebehov, investeringskostnader, restvärmeutnyttjande, förnybara värmekällor, kartläggning och geografiska informationssystem (GIS), samt acceptans- och lokaliseringsfrågor.
Deltar f.n. i EU-projekten sEEnergies (Europas energieffektiviseringspotential) och ReUseHeat (restvärmeåtervinning från lågtemperaturkällor), vilka bägge finansieras inom ramen för Horizon 2020.
Under åren 2016 till 2019 var jag ledare för work package 2 i EU-projektet HRE4 (den 4:e delstudien inom Heat Roadmap Europe projektet). Under åren 2012 till 2015 deltog jag i det strategiska forskningscentret 4DH (kring framtidens fjärrvärmesystem) lett av Ålborgs Universitet i Danmark, samt i IEE-projektet Stratego (2014-2016). Bland övriga tidigare projekt kan nämnas de två ursprungliga förstudierna HRE1 (2012) och HRE2 (2013), samt IEA-projektet 4th Generation District Heating (4GDH, Annex X) i samarbete med bl.a. Danmarks Tekniska Universitet (2012-2014). Under åren 2008 till 2011 deltog jag även i projektet Pathways - Svenska Systemlösningar i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Sverige.

Undervisning

Ansvarar för kurserna Byggd miljö och energidistribution, 7.5 hp (BF8007) samt Geografiska Informationssystem, 7.5 hp (BI2043).

Kompetens

Docent/Tekn. Dr./Tekn. Lic., Energi och Miljö. Maskiningenjör med inriktning Energi- och Miljöteknik. Studier inom Socialantropologi. Ljudtekniker.

Personliga länkar

Senaste publikationer