Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Jag är disputerad inom forskningsområdet Hälsa och Livsstil. Min avhandling belyser smärta och dess samvariation med olika hälsorelaterade faktorer så som livskvalitet, fysisk aktivitet, idrottsprestation, fysisk mognad, kost, sömn och stress hos ungdomar och unga vuxna inom idrottsutbildningar och traditionella utbildningar. Arbetet är del av temat ”Hälsa och hållbar uppväxt” på Högskolan i Halmstad, samt del av projektet ”Malmö Youth Sport Study”. Utveckling av smärta över tid, riskfaktorer för smärta samt smärtans inverkan på hälsa och idrottsprestation är frågeställningar i fokus för delstudierna i avhandlingen.

Jag har en magisterexamen inom Biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation från Högskolan i Halmstad. Jag har undervisningserfarenhet från olika kurser inom idrottsfysiologi, hälsa och nutrition.

Personliga länkar

Senaste publikationer