Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar medForskning

Mina forskningsintressen rör bland annat arbetsliv, organisation och förändringsarbete utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. 2010 disputerade jag på avhandlingen ”Att utmana förändringens gränser. En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel” som handlar om hur EU-finansierade jämställdhets- och mångfaldsprojekt arbetar med att motverka diskriminering i arbetslivet. Mellan 2013-2015 är jag projektledare för det Vinnova-finansierade projektet: Origo – design som aktör för genusmedveten förändring och innovation. Ett annat av mina forskningsområden rör hälsoteknik och jag har deltagit i och deltar för närvarande i projekt som rör införandet av teknik i hemtjänstens arbete. Mitt intresse för genus- och mångfaldsfrågor genomsyrar även ett tredje forskningsområde som rör utbildningsfrågor. Under 2014 avslutas forskningsprojektet ”Strategier för höjd utbildningsnivå” (2011-2014) som handlar om varför invånare i Falkenbergs kommun i lägre grad än riksgenomsnittet går vidare till högre studier.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom sociologi och arbetsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå

Kompetens

Fil dr Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer