Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Jens är professor i hälsoinnovation och programchef för högskolans profilering av forskning och utbildning inom hälsoinnovation.

Jens har under de senaste tio åren fokuserat på att utveckla tvärvetenskaplig hälsovetenskaplig forskning om ungdomars mentalhälsa och på att utveckla innovativa digitala tjänster och hälsofrämjande insatser för att lösa frågor kring stöd och delaktighet i ungas vård.

Forskningen är innovationsdriven och kopplar samman forskningsfrågor och projekt som hänför sig till innovationsprocessens olika faser; behovsorientering, design, utveckling och testning, implementering och utvärdering samt spridning och kommersialisering. Forskningsprojekten drivs främst i samarbete mellan forskare, målgrupper, utövare och samhällsaktörer i den offentliga och privata sektorn för att säkerställa en hög tillämpningsnivå i klinisk praxis.

Personliga länkar

Senaste publikationer