Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Lektor i pedagogik

Funktionsansvarig för Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden (FUN)

Styrelseledamot i det nationella nätverket Swednet

Forskning

Jag disputerade vid Stockholms universitet 2010 inom barn- och ungdomsvetenskap på en avhandling som handlar om ungdomar och digital teknik. Efter avhandlingen så har jag varit involverad i ett antal olika forskningsprojekt som på olika sätt har haft att göra med människan, lärande och digital teknik och under åren har min forskningsinriktning delat sig i två spår som jag finner likaledes intressanta:

1) barn och unga i samröre med digital teknik och
2) vuxnas lärande i högre utbildning i relation till digital teknik

Ett par exempel är projekten "Surfplattor i förskolan – möjligheter och hinder? En undersökning om barns aktörskap i förhållande till digital teknik i förskolan med surfplattan som exempel" och "Studenters aktörskap i möten med digitala medier inom högre utbildning" (ett av delprojekten i det övergripande projektet "Framtidens lärande – Aktörskap, nya kommunikationsteknologier och digitala medier").

För närvarande är jag involverad i tre forskningsprojekt:

* "From Great To Excellent" (FGTE): ett samverkansprojekt mellan högskolan i Halmstad, Region Halland och fyra halländska kommuner.

* "Nordic Digital Game Based Learning – Digital Computer Games for Learning in the Nordic Countries" (DGBL): ett Nordplusprojekt.

* "Digital Design and AI Podcasting" (DAP): ett Vinnovaprojekt som handlar om att ta fram en ny podbaserad utbildning för både akademiker och redan yrkesverksamma.

Som pedagog, både allmänpedagog och högskolepedagog, har jag alltid ett lärandeperspektiv i fokus.


Undervisning

Jag har varit verksam som lärare på Högskolan i Halmstad sedan 2002 och har under åren undervisat på en mängd olika kurser och program med koppling till pedagogikämnet, på samtliga akademier och jag har erfarenheter av undervisning på alla nivåer (grund, avancerad, forskning).

För tillfället är jag examinator för de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik och på introduktionskursen för doktorander. Som en del i projektet From Great to Excellent (FGTE) ingår jag även i det lärarlag som ansvarar för kursen ”Analyskompetens” som deltagarna i FGTE genomgår. Jag är också en av två ansvariga lärare för en av modulerna i doktorandkursen "Health innovation" på HH.


Kompetens

Filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap
Excellent lärare
Pedagogisk sakkunnig

Personliga länkar

Senaste publikationer