Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Annika Jensen
Universitetsadjunkt Omvårdnad

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Personliga länkar