Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Samhället förändras och utmanas ständigt, och med det skolans funktion att fostra framtida samhällsmedborgare. Förändringarna handlar exempelvis om nya medier, digitala redskap, globalisering, hälsa och hållbar utveckling.

Forskningen inom Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) spänner över ett stort fält, från frågor om hur lärande, språk och makt bevarar och förändrar samhället till kunskap om metoder för undervisning. Många delar av forskningen tar upp aspekter av digitalisering. För att bidra med värdeskapande forskning av hög kvalitet uppmärksammas de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med dess fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Om CLKS

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) har en profilering mot lärande, digitalisering och social förändring.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Claes Malmberg.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Personal vid CLKlänk till annan webbplats

Collage med världskarta, flicka som skriver, kille med VR glasögon, smeknamn skrivna, forskare som kollar i en bok med lärobokstext bakom samt böcker med hörlurar.

Forskning knyter an till samhällsutmaningar

En del av forskningen handlar om förståelsen av skolan och dess roll i samhället. Det rör en globaliserad och digitaliserad värld och utmaningar som hälsosam livsstil, hållbar utveckling, digitalisering, integration och språk. Forskningen bidrar till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika undervisande yrken samt till att förstå skolan som politisk organisation och skolans påverkan på samhälles normer. Forskning görs även om användningen av ny teknologi och digitala medier i undervisning – och konsekvenserna av detta.

En annan del rör olika former av språk, berättande, visualisering och makt i olika sammanhang kopplat till olika aspekter av samhällsutveckling, kultur och digitalisering. Detta är en del som främst återfinns inom samhällsvetenskap och humaniora. Det kritiska förhållandet till digital teknik och studiet av olika former av digital kommunikation i vid bemärkelse bidrar till flera nivåer av det demokratiska samhället.

Forskarskolor för lärarutbildare

De tre forskarskolorna UPGRADE, KÄKK och FontD fokuserar på digitalt lärande och ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att bygga intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans område.

Klassumsmiljö, kvinna i ljusa kläder pekar glatt mot åhörarna. Uppsträckta händer syns.

Högskolan i Halmstad har fem doktorander inom de tre forskarskolorna. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Som doktorand knyts man till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och ingå i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik

Forskarstuderande vid CLKS

Till forskningsmiljön CLKS är flera doktorander knutna inom ramen för olika forskarskolor för lärarutbildare. Nedan kan du läsa mer om doktoranderna.

Doktoranderna

Marie Bengtsson Ingår i forskarskolan UPGRADE.

Per Blomberg Ingår i forskarskolan KÄKK. Forskningsprojekt: Informell statistisk slutledning i undervisning 

Annika Forsler Ingår i forskarskolan KÄKK.

Ludvig Sjunnesson Ingår i forskarskolan KÄKK.

Lizette Widing Ingår i forskarskolan FontD. Forskningsprojekt Modellbaserat lärande – en undervisningsstrategi i det flerspråkiga sammanhanget?

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel, recension
 • Svensson, Sara (2021).
  Borderless worlds for whom? Ethics, moralities and mobilities. Journal of Borderlands Studies, 36 (1), s. 147 - 148.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/08865655.2020.1735482

 • Svensson, Sara (2021).
  Changing borders in Europe : exploring the dynamics of integration, differentiation and self-determination in the European Union. Regional & Federal Studies, 31 (2), s. 289 - 291.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/13597566.2020.1741354

 • Artikel i tidskrift
 • Högström, Per; Rundberg, Mattias (2021).
  Att bygga relationer mellan lärare, student och naturvetenskapligt innehåll i digitala miljöer. ATENA Didaktik.

  Se post i DiVA DOI: 10.3384/atena.2020.3514

 • Granklint Enochson, Pernilla; Davidsson, Eva (2021).
  Lärares kontextualisering av ämnesinnehåll -Hybrida kontexter i NO-undervisningen. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 17 (1), s. 35 - 47.

  Se post i DiVA DOI: 10.5617/nordina.7388

 • Davidsson, Eva; Granklint Enochson, Pernilla (2021).
  Teachers’ way of contextualising the science content in lesson introductions. Science Education International, 32 (1), s. 46 - 54.

  Se post i DiVA DOI: 10.33828/sei.v32.i1.5

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Leth-Espensen, Marie; Svensson, Måns (2021).
  Beyond Law’s Anthropocentrism : A Sociolegal Reflection on Animal Law and the More-Than-Human Turn. Animal Law and Animal Rights. Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm. S. 35 - 50.

  Se post i DiVA

 • Högdin, Sara; Urbas, Anders (2021).
  Förhandlingar om befrielse från obligatoriska inslag i grundskolans utbildning. Sexualitet och migration i välfärdsarbete. Studentlitteratur AB, Lund. S. 505 - 524.

  Se post i DiVA

 • Jonasson, Kalle; Lagergren, Anniqa; Stenberg, Johnny (2021).
  Närmiljö som lärmiljö : Digitala fysiska aktiviteter i förskolan. Framtidens DigitalaLärande i Skolan (FDLIS) : Ett unikt samverkansprojekt. Johnny Stenberg, Halmstad. S. 93 - 138.

  Se post i DiVA

 • Hildebrand, Kristina (2021).
  The trappings and trimmings: clothes, food, and decoration in Herra Ivan. Arthur in Northern Translations : Material Culture, Characters, and Courtly Influence. LIT Verlag. .

  Se post i DiVA

 • Rapport
 • Granklint Enochson, Pernilla; Johnsson, Annette; Sjöberg, Jeanette (2021).
  Forskningsrapport FGTE : Sammanfattning 2017–2020.

  Se post i DiVA Ladda ner fulltexten

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt