Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Om CLKS

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde och bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar.

Collage med världskarta, flicka som skriver, kille med VR glasögon, smeknamn skrivna, forskare som kollar i en bok med lärobokstext bakom samt böcker med hörlurar.

Forskning knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Claes Malmberg.

Forskningsprojekt inom CLKS

Inom CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, pågår forskningsprojekt inom flera olika områden. Några av dem listas här.

Pågående projekt

Ytterligare forskning inom CLKS

FIRe (Future Inclusive Rescue service)

Avslutade projekt

 • Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
 • Teoretiska perspektiv på examensarbete som litteraturstudie
 • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)
 • Framtidens lärande: Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

Forskarskolor för lärarutbildare

De tre forskarskolorna UPGRADE, KÄKK och FontD fokuserar på digitalt lärande och ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Under första halvåret 2020 byggs forskarskolornas verksamhet vid Högskolan i Halmstad och övriga samverkande lärosäten, och forskarskolorna beräknas sedan starta hösten 2020. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att bygga intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans område.

Klassumsmiljö, kvinna i ljusa kläder pekar glatt mot åhörarna. Uppsträckta händer syns.

Högskolan i Halmstad har rekryterat fem doktorander inom de tre forskarskolorna. Tjänsterna riktar sig till lärare och lärarutbildare som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning, samt kring ämnesdidaktiska frågeställningar relaterat till undervisning och lärande i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning. Som doktorand knyts man till lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och ingå i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik.

Att vara doktorand i en forskarskola innebär att man möter doktorander från andra lärosäten som ingår i samma forskarskola. På så sätt kan man som doktorand bygga ett värdefullt nätverk med doktorander och forskare över hela Sverige.

Tre forskarskolor

Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

KÄKK är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst, och erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen. Forskarskolan hålls samman av gemensamma kurser och seminarier.

Mer om Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare (KÄKK)

Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola som finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Mer om Forskarskolan UPGRADE – lärarutbildning och skolans digitalisering

Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Forskarskolan FontD syftar särskilt till att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen.

Mer om Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, FontD

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel, recension
 • Svensson, Sara (2020).
  Book Review : Matthew Longo The Politics of Borders: Sovereignty, Security, and the Citizen after 9/11. Political Studies Review.

  Se post i DiVA DOI: 10.1177/1478929919896180

 • Svensson, Sara (2020).
  Borderless worlds for whom? : Ethics, moralities and mobilities. Journal of Borderlands Studies.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/08865655.2020.1735482

 • Svensson, Sara (2020).
  Changing borders in Europe : exploring the dynamics of integration, differentiation and self-determination in the European Union. Regional & Federal Studies.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/13597566.2020.1741354

 • Artikel i tidskrift
 • Högström, Per (2020).
  Arbete med händerna gör att det händer. Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan (1), s. 20 - 21.

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Monica (2020).
  Can micro-teaching, teacher feedback/feedforward and reflective writing enhance pre-service teachers’ pedagogical content knowledge of grammar in English as a second language?. Journal of Language Teaching and Research, 11 (2), s. 145 - 156.

  Se post i DiVA DOI: 10.17507/jltr.1102.02

 • Heikkilä, Mia; Isaksson, Anna; Stranne, Frida (2020).
  Differentiations in visibility : – male advantages and female disadvantages in gender-segregated programmes. Frontiers in Sociology, section Gender, Sex and Sexuality. (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Monica (2020).
  Does focused teaching of NP elaboration enhance young learners' narrative writing competence in English as a second language?. Nordic Journal of English Studies.

  Se post i DiVA

 • Bok
 • Gyllander Torkildsen, Lisbeth; Nehez, Jaana (2020).
  Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola. Studentlitteratur AB, Lund. 184 s.

  Se post i DiVA

 • Konferensbidrag
 • Brooks, Eva; Sjöberg, Jeanette (2020).
  A designerly approach as a foundation for school children's computational thinking skills while developing digital games. 2020 Interaction Design and Children Conference (IDC 2020), London, United Kingdom/virtual, 17-24 June 2020.

  Se post i DiVA DOI: 10.1145/3392063.3394402

 • Övrigt
 • Sandberg, Mikael (2020).
  "Fuckup-köping" : (3732 visningar i 28 länder under 2019). s. .

  Se post i DiVA

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

uppdaterad

2020-08-20

Kontakt

Dela

Kontakt