Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI)

Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar tillsammans med Eleiko Group AB och Rantzows Sport AB genom samverkan med barn, lärare och företags tekniska personal. Projektet avser att öka delaktigheten inom området idrott och hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för inkludering.

Forskningsområde:

Anslagsgivare:

  • Vinnova

Partner/samverkan:

  • Eleiko Group AB
  • Unisport Rantzows Sport AB
  • Grundskolor i Halmstads kommun

Projektdeltagare:

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela