Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde. CLKS jobbar med flera inriktningar:

  • Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning
  • Studier av pedagogiska interventioner
  • Ämnesdidaktik och didaktik
  • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning
  • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
  • Forskning om digitala teknologier i utbildning

Forskningen är tvärdisciplinär med en mångfald av metoder.

Det finns även ytterligare forskning inom miljön som inte faller direkt under utbildningsvetenskap.

Knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

Nyfiken på skolforskning? Bläddra i vår broschyr om Högskolans forskning om och för skolan:


Gästprofessorer

Jo Smedleylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, jo.smedley@hh.se, gästprofessor i digitalt lärande
Roger Säljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, roger.saljo@hh.se, gästprofessor i digitalt lärande

Forskningsnyheter från CLKS

Marie-Helene Zimmerman Nilsson, forskningsledare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Sidan uppdaterad 2018-12-12